Musik från hela kyrkoåret med Gustaf Sjökvists kammarkör

Gustaf Sjökvists kammarkör har med stöd av Ersta diakonikår spelat in ett album med andliga sånger från olika tidsepoker.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!