"Musiken och teologin stärker varandra"

Orgel och elgitarr, psalmer och lovsånger. Oavsett kyrkotradition spelar musiken en viktig roll i gudstjänsten. Under måndagens Roseniussymposium vid Johanneslunds teologiska högskola i Uppsala stod samspelet mellan musik med teologi i fokus.
– Vi vill utbilda i ett eftersatt område, säger initiativtagaren Maria Smeds.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Uppsala. Så länge människan har vandrat på jorden har hon skapat ljud och musik av olika slag. Lika länge har hon rest altare och åkallat det gudomliga. Både musiken och teologin är med andra ord djupt existentiella.

I sitt inledningsanförande talade Johannelunds teologiska högskolas rektor, tillika professor i kyrkohistoria, Kjell O. Leijon, om hur människans andliga sökande bottnar i en paradislängtan och att evigheten finns nedlagd i våra hjärtan. Kan musiken hjälpa till att förstärka minnet av evigheten, minnet av den djupa gudsgemenskapen i paradiset? undrade han.

Om svaret på den frågan är ja, blir följdfrågan om all musik kan väcka paradislängtan. Är musiken ett "klingande sakrament" hur den än låter? Kjell O. Leijon lyfte fram att kyrkomusiken har en särskild roll i att visa på Gud.

–  Harmonin som återspeglas i musiken tydliggör den struktur som finns i skapelsen, och som därmed tydliggör Gud själv. Teologi och musik, både var och en för sig och tillsammans, kan fördjupa livets mysterium, sa han.

Kjell O. Leijon berättade också att han besökt en gudstjänst i Rick Warrens megakyrka i Saddleback, Kalifornien. Där har de fyra olika gudstjänster med helt olika musikstilar, något för varje smak. Utifrån det ställde Kjell O. Leijon relevanta frågor om hur vi praktiskt ska få ihop musiklivet i kyrkan.

– Hur skapar vi en balans mellan förnyelse och tradition? Kan musiken bli ett hinder för gudsupplevelsen? Hur ska samarbetet mellan kyrkomusiken och prästen se ut? Vilken hänsyn ska vi ta och till vad?

De 70-tal människor som samlats i Lötenkyrkan fick mycket att tänka på. En del av dem är studenter vid Johannelunds teologiska högskola, andra kyrkomusiker eller präster. Maria Smeds, som är utvecklingskonsulent för musikmission och tillbedjan inom EFS, betonade vikten av att dessa grupper får mötas.

– Utomlands pratar man mycket om musik och teologi men i Sverige är det ett eftersatt område, trots att både musiken och teologin är självklara i kyrkans vardagsliv.

– Musiken och teologin är två olika språk där musiken uttrycker något annat än det talade ordet. När de verkar tillsammans blir de starka.

Läs också: Vilken betydelse har musiken för teologin?
 

Under måndagens Roseniussymposium blandades teori och praktik. Körledaren Jonas Engström lät deltagarna följa med på en resa i gospelns fotspår medan musikern Peter Tikkanen visade hur man kan ändra karaktären på olika sånger och på så sätt förstärka budskapet i en gudstjänst. Beth Elness Hanson, lektor i exegetisk teologi, talade om musiken i Gamla testamentet, med särskilt fokus på Psaltaren. Hon var kritisk till att alla psaltarpsalmer inte används i kyrkan.

– I kyrkoårets texter är det 98 psaltarpsalmer som inte finns med. Till exempel har man tagit bort många av klago­psalmerna. Vad gör det med vår tro?

– Kristendomen är ingen självhjälpsandlighet, den innefattar hela livet och vi kan vara brutalt ärliga mot Gud, slog Beth Elness Hanson sedan fast.

Hon citerade teologen NT Wright som har sagt att modern kristen musik inte berör alla livets områden och inte går till djupet av den mänskliga erfarenheten. I stället blir det ofta "holy fluff".

Prästen och tidigare missionsföreståndare för EFS, Anders Sjöberg, var inne på samma spår när han talade om musiken utifrån Nya testamentet och lyfte fram att lovsång ibland kan bli en flykt.

– Att sjunga lovsång är inte att frammana en viss känsla, det är att sjunga in djupet i den tron vi har. Därför måste formuleringar vägas in. Vad är i centrum när vi sjunger lovsång?

Att musiken och teologin stärker varandra när de får samverka var ett av huvudbudskapen från årets Roseniussymposium. För att fördjupa samtalet om detta ger Johannelunds teologiska högskola med start i går en högskolekurs på temat "Musik och teologi." Kursen kommer att gå varje vårtermin och förhoppningsvis skapa förståelse för såväl ämnesområdet som samarbetet mellan präster och musiker. Dessutom kan ett fortsatt samtal berika förståelsen av musikens väsen. Som Kjell O.Leijon sa i sitt anförande:

– Musiken pekar på skapelsens harmoni, mitt i våra disharmoniska liv.