Myten om det religiösa våldet

Samhällsdebatten genomsyras av myten om att religioner är den främsta inspirationskällan till våld.
Kyrkohistorikern Joel Halldorf menar att ett feltänk hos politiker, journalister och akademiker kring religion befäster myten om religiöst motiverat våld.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller