Nya perspektiv på Kristusmysteriet

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

John Behr

”Kristus- mysteriet”

(Artos och Norma)

Som vi frågar får vi svar. I boken "Kristusmysteriet" visar den ortodoxa prästen och professorn John Behr att den kristna trons första princip, och fråga, måste vara Kristusmysteriet; att det först var efter korsfästelsen och uppståndelsen som lärjungarna kom till insikt om att Jesus Kristus var Guds Son. Är vår utgångspunkt någon annan hamnar vi fel.

Behr problematiserar den moderna bibelläsningen, där tiden ses som linjär och vi ska försöka förstå vad som menats ”där och då”. I stället borde vi läsa Bibeln förmodernt och upptäcka att sanningen är tidlös så att vi, likt lärjungarna, kan möta den korsfäste och uppståndne Jesus genom Skrifterna. Behr skriver bland annat: ”Kristendomens sanning är inte protologisk utan snarare eskatologisk …” Ur denna första princip ger Behr förslag på nya intressanta perspektiv på bland annat skapelsen, syndafallet, synden, döden, frälsningshistorien, kanon, sanning, kyrkan och den kristnes liv i världen. Till sin hjälp har han bland annat kyrkofäderna Irenaeus, Isak Syriern och Gregorius av Nyssa.

I boken berörs flera av den kristna trons stora frågor, delar av teologin som presenteras är välbekant men då Behrs synsätt i mer eller mindre mån skiljer sig från en traditionell luthersk teologi vore det önskvärt med en fördjupning.

Boken bör ses som en teologisk introduktionsbok med stora penseldrag som beskriver Jesu liv mer som ett mysterium än ett exakt historisk skeende. Trots de invändningar som kan riktas mot boken är den läsvärd och väcker flera intressanta spörsmål. Samtidigt blir det tydligt, vilket Behr också medger, att vad vi väljer för första princip avgör hur resten kommer att tolkas.

Christoffer Abrahamsson

”Kristus- mysteriet” av John Behr.

”Kristus- mysteriet” av John Behr.

[x]