På jakt efter en kristen röst i flyktingkrisen

Den globala människosmugglingen genererar i dag mer pengar än knarksmuggling. Det säger författaren och framtidsanalytikern Patrick Johnstone. Han var en av talarna vid en internationell mediekonferens, som ställde frågan: Vad är en kristen röst i den pågående migrant- och flyktingkrisen?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Sopron, Ungern.

Journalister från ett 20-tal länder runtom i världen samlades för en dryg vecka sedan i ungerska Sopron till konferensen ”Crisis Publishing Initiative” arrangerad av den kristna organisationen Magazine Training International.

Vad är en kristen röst i frågor som flyktingkrisen, naturkatastrofer och trafficking? Hur stödjer man bäst de utsatta kristna i Mellanöstern? En rad talare gav sin syn på dessa frågor, och det fanns också tid för debatt och frågor från åhörarna.

Mest debatt blev det när Patrick Johnstone kastade ut frågan om hur kristna journalister, redaktörer och publicister ska eller kan tänka och skriva om de globala migrationsströmmar, som inte förväntas avta utan snarare öka i framtiden.

Patrick Johnstone, som bland annat har arbetat i Lausanne-rörelsens strategigrupp, påpekade i sin inledning att flyktingfrågorna är långt ifrån nya.

– Bibeln är full av exempel på att flyktingströmmar pågick redan under biblisk tid. Hur många av böckerna i Bibeln handlar inte om just detta? sa han.

FN räknar i dag med att 170 miljoner människor kommer att bli migranter inom de närmaste 50 åren. Det finns en rad faktorer som gör att människor beger sig på flykt: krig, grymma diktatorer, korruption, naturkatastrofer, hunger, sjukdomar och förtryck av mänskliga rättigheter hör till dem.

– De människor som sedan utnyttjar människors situation: smugglare och människor som sysslar med trafficking: hur ska vi få fast dem? Det är väldigt svårt, sa Johnstone.

– Men det de gör är fruktansvärt, de har en fullständig likgiltighet inför andra människors liv.

Johnstone betonade att sökandet efter sanningen alltid måste vara vägledande för kristna journalister och redaktörer, och föreslog att kristna journalister skulle starta en webbsida. Där skulle man gemensamt kunna söka rätt språk för att beskriva vad som händer, och också kunna kontrollera fakta med andra journalister verksamma runtom i världen.

– Vår uppgift som kristna måste vara att få fram sanningen. Men hur ska vi göra för att få fram den? Hur undviker vi ”fake news”, och hur undviker vi fallgroparna? Hur hittar vi rätt språk, och hur kan vi förändra attityder? frågade Johnstone, och vände sig till konferensdeltagarna för att få igång debatten.

Mindy Belz, reporter och redaktör vid World Magazine och föredragshållare tidigare under veckan, påpekade i den efterföljande debatten att språket när vi berättar är viktigt.

– Små ord kan vändas så att det blir ”fake news”. Var medveten om att orden är viktiga och att de beskriver sanningen.

Yara Chehayed, kommunikationschef vid World Vision Lebanon, påpekade att en del av de kriser medier rapporterar om i dag – både flyktingströmmar som beror på krig och de som hänger ihop med olika typer av naturkatastrofer – också har att göra med överkonsumtion i den rika delen av världen.

– Jag tycker att vi måste erkänna att vi alla är en del av planeten och en del av kretsloppet. Så det handlar inte om de där borta och vi här. Vi är i detta tillsammans, sa hon.

Dr. Sandy Morgan, expert på trafficking och verksam vid Vanguard University, pekade på att det är vikigt att se på världen med andra glasögon än dem medier tenderar att använda:

– Hur hittar vi ett sätt att förändra vårt sätt att se? Jag har levt i andra kulturer och på så sätt absorberat dem. Människor jag kände tyckte då att jag hade ”gått över till andra sidan”. Men vår västerländska individualism är inte det enda sättet att se saker och ting. Det är viktigt att lära känna andra samhällen, att förstå hur kollektiva samhällen fungerar, och att se dem med Jesu ögon. Det är nyckeln för att hitta rätt språk.

*Lausannerörelsen är en protestantisk evangelikal rörelse som började 1974. Rörelsen är bland annat känd för sitt manifest Lausannedeklarationen, ett dokument som blivit vägledande inom många kristna organisationer (och även Dagen).

Fakta: Crisis Publishing Initiative

Crisis Publishing Initiative arrangerades i Sopron, Ungern, 15–18 oktober. Arrangörer var amerikanska Magazine Training i samarbete med bland andra Lydia Stiftung (Tyskland), Christianity Today (USA), World Watch Monitor, The Media Project och Evangelical Press Association (USA).

Sexton föredragshållare deltog i konferensen, bland andra Jeremy Weber och Gary Gnidovic från Christianity Today, Julia Bicknell från World Watch Monitor och Patrick Johnstone, författare.