Påkostat historiemagasin – en spegel av samtiden

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

”Världens

historia”

(Bonnier Publications International AS)

Den växande floden av historiska böcker och tidskrifter speglar också samtiden, även om det sällan skrivs läsaren på näsan. Så lyfts vår tids växande behov av att förstå religionsfrågor fram i tidskriften ”Världens historia”. Här försöker man också med historiens hjälp ge korrekta bilder av historiska skeenden som används som slagträ i den aktuella debatten.

”Världens historias” avdelning för religionshistoria kan nära nog mäta sig med den som behandlar andra världskriget, ett ämne som denna genre nu vältrar sig i. Tidningen beskriver till exempel judarnas historia på åtta välmatade sidor med hjälp av Bibeln, arkeologin och aktuell historieforskning. En text om vad ett helgon är spårar snabbt ur och gottar sig i allehanda avarter förutom en kort, saklig faktaruta. Ett snyggt uppslag om tänkaren Thomas av Aquino ger en informativ, men spretig, bild av en av kyrkohistoriens stora män.

Märkligt nog är inga artiklar i tidskriften signerade. Ett uttryck för självförtroende? ”Lita på oss, vi garanterar innehållet”? Denna tillit måste i så fall förvärvas över tid. Att veta vem som skrivit kan ibland vara avgörande för hur texten tas emot. De läs mer-rutor som avslutar varje större artikel ger dock en fingervisning om vilka källor man använt och i vilken forskartradition de står. Så bygger artikeln om judarnas historia tydligen på böcker av W. Dever och B. Groth

Layouten är överskådlig och lättläst. Bildmaterialet och grafiken är påkostad och genomtänkt och de långa texterna genombrutna av väl valda faktarutor.