Peter Halldorf: Fruktan för andra är roten till all polarisering

Fruktan för den andre är ett patologiskt drag som vi människor tycks ärva med födseln. Den är roten till all polarisering. Även om vi accepterar en del andra, gör vi det bara under förutsättning att de liknar oss och delar våra uppfattningar. Radikal annanhet är ett anatema.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!