Peter Halldorf: Krisen tvingar oss att lyfta blicken

Reagerar vi i orostider som individer eller som personer?
Frågan är långt mer än filosofisk, den har att göra med hur vi tror, ber och firar gudstjänst när ett samhälle befinner sig i kollaps. Gör vi det som individer eller som personer? Har privatiseringen av vår kultur rentav lett till en oförmåga att tänka teologiskt kring det som sker globalt, så att det inte faller oss naturligt – såvida det inte berör oss personligen – att göra det till en del av vår bön?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!