Peter Sandwall: Sångens kraft hjälper i svåra tider

”Sång uttrycker en auditiv­ sida av livets verkligheter.­ Den ljuder oavsett våra­ omständigheter. Kristus-sången uttrycker vår identitet som Guds barn. Den ger ljud åt en evig sång som förenar himmel och jord”, skriver Peter Sandwall, professor i kyrkomusik i en kulturessä om sångens betydelse.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!