Peter Svärdsmyr gör succé på Instagram med tänkvärda bilder

Utan att skriva någon på näsan vill musikkommunikatören och pedagogen Peter Svärdsmyr beröra livets stora frågor. Hans Instagram-konto med tänkvärda ord har tusentals följare.
– Jag försöker hitta ett språk som gör ord som ”nåd” och ”frälsning” rättvisa, utan att någon känner sig exkluderad.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

När Peter Svärdsmyr startade sitt konto på Instagram för drygt ett år sedan var syftet att utmana sig själv att skriva kort om stora saker. Kontot fick snabbt tusentals följare och under hösten släpptes bordskalendern ”Allt det vi delar.”

– Titeln var given och står för kontentan av det jag vill förmedla; du är inte ensam. Det du känner, tänker och upplever är vi många som delar. Det är lätt att fokusera på det som skiljer oss åt, men vi är alla människor på samma grundvalar. Alla har vi erfarenheter av att vara glada, vilsna, bittra, nöjda eller frustrerade.

I den sockersöta värld som sociala medier kan ge sken av att ”alla andra” lever i, vill Peter tala sant om livet och inte väja för det svåra.

– Det är lätt att man bara delar det som är smidigt och som ger en trevlig bild av mig som person. Det är inte så många som berättar hur det känns att gå igenom en skilsmässa eller när ens barn blir mobbat.

Peters texter tycks fungera som en katalysator för sådant som ligger latent hos människor.

– Jag försöker inte frammana något jobbigt, men de som brottas på insidan ska kunna få en spegling i det.

Peter tror att de tunga perioderna i livet också är de viktigaste. Att de ger en chans att ta ut riktningen mot en välgrundad botten i stället för en välpolerad yta.

– Det är där vi blir autentiska och grundade som människor, vilket är svårt att nå till om allt bara ska vara gulligt och glatt hela tiden. Man kan behöva falla djupt ibland.

Att ge ut bordskalendern på Marcus förlag som har kristen profil var en medveten del i Peters kommunikation, en plattform att tala utifrån.

– Tron och kristendomen är en grund för mig i allt jag gör, även om mitt språkbruk inte alltid är tydligt kristet. Skulle jag börja sätta mina ”Gud-ord” på det jag vill lyfta fram, skulle det snabbt bli exkluderande.

Peter tror mycket på den tysta kommunikationen omkring det gudomliga och nämner förebilderna som Moder Theresa, Dag Hammarskjöld och Peter Rollins.

– Jag tycker det är attraktivt med människor som har en djup tro och som kommunicerar den på ett subtilt sätt. Som mottagare tror jag att det blir svårt att inte tolka in något av Gud i det.

Men någon tydlig missionerande agenda finns inte hos Peter. Däremot önskar han att människor ska hitta något i sig själva av gudomlig art när de läser det han skriver.

– En del kristna provoceras kanske av mitt sätt att uttrycka tron och livet och tycker att jag ska ”ta bladet från munnen”. Jag har levt mycket med den synen själv, tidigare. Men jag har märkt att Gud är så mycket större än mina ord och att den gudomliga nerven finns omkring oss hela tiden, inte bara i mitt kristna språkbruk.

När Peter skriver tänker han inte på människor som kristna eller inte kristna.

– Dessa kategorier omkring vår identitet kan ibland stå i vägen för samtal omkring verkliga erfarenheter. I grunden är vi bara människor av samma skrot och korn, det är där jag vill befinna mig i mitt skrivande.

Ofta börjar skrivprocessen med en tanke som präntas ned i mobilen.

– Där kan den vara ful och bufflig länge, tills jag sätter mig ned och författar.

Det finns jordmåner som frammanar de slutgiltiga formuleringarna. Gudstjänster, samtal, bönesammanhang eller musik.

– Jag har fått tänka till mycket kring hur utlämnande jag ska vara. Ibland får jag reaktioner från vänner, ”menar du mig?” Men det är sällan som texterna publiceras i samma veva som de skrivs.

Även om texterna bär på tyngd beskriver Peter sina egna kriser i huvudsak som interna och något han själv är på jakt efter, snarare än något som har drabbat honom.

– Jag går runt i ett ständigt filosofiskt brus och vill leva med en existentiell kris hand i hand genom livet. Jag har en böjelse för att leva med en skeptisk tagg i tillvaron och måste hela tiden utmana allting som jag tror är sant. Det kan vara påfrestande ibland, men att ha den dörren på glänt gör mig gott.

När Peter började intressera sig för filosofi förändrades hans gudsbild och färre saker blev direkt heliga. Han upplevde en frihet att ifrågasätta tron på ett existentiellt plan, vilket gjorde att den stärktes.

– Den som aldrig sviker är Jesus. När han dog på korset sammanfattade han vad Guds närvaro i världen innebär. Det är svårt att blunda för, hur filosofisk man än blir.

Zandra Erikshed

Fakta: Peter Svärdsmyr

Ålder: 34 år.

Familj: Gift, två barn.

Bor: I Ödeshög, kommer från Landvetter.

Gör: Församlingspedagog i Svenska kyrkan i Boxholm.

Hemförsamling: SAM Ödeshög.

Inspireras av: Musik som Bon Iver, Asgeir och ”Filosofiska rummet” i P1.

Aktuell: Med bordskalendern ”Allt det vi delar” (Marcus förlag)

Instagram: @petersvardsmyr.