Podden ”The Liturgists” är skeptikernas evangelium

Med poden The Liturgists ger Mike McHargue och Michael Gungor skeptikerna en röst. Båda är uppvuxna i kyrkan men tappade i vuxen ålder sin tro. De har sedan hittat tillbaka till en tro som bär men där Bibeln inte tolkas bokstavligt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

The Liturgists startade som en månatlig träff för människor som ville ha en vetenskaplig grund för sin tro. Efter ett tag kände Mike och Michael att de blev utmattade och bestämde sig för att sänka tempot. I stället skapade de en podcast. Framgången blev direkt ett faktum när det första avsnittet sändes i juli 2014.

Målgruppen var andligt hemlösa och andligt frustrerade. De första står utanför kyrklig gemenskap medan de andra finns kvar som församlingsmedlemmar men känner frustration över att deras tro inte tillåts växa utanför de ramar traditionella samfund satt upp.

– Vi startade The Liturgists för att vi var ensamma. Vi insåg att det måste finnas fler som oss, säger Mike.

Ursprungligen tog de tag i frågor som inte var acceptabla i vanliga kyrkor och frågor kyrkor kände osäkerhet inför.

– Vi skapade en mellanplats där skeptiker och andligt intresserade fick känna sig välkomna. En plats där vi inte ger definitiva svar utan mer ställer bra frågor, säger Mike.

The Liturgists vänder och vrider på varje ämne sett genom tre linser; vetenskap, konst och tro.

– Vi finner den formen fascinerande. Du kan se på en sak på ett sätt, men byter du perspektiv ser du det på ett annat. Det ger oss en fullständigare bild av verkligheten, säger Michael.

Både Mike och Michael är uppvuxna i kyrkan. Mike hade en lagisk uppväxt bland Sydstatsbaptisterna. För Michael, som växte upp i en pingstförsamling, handlade det mer om ett driv att leva i renhet och helighet. Något han upplevde blev en hierarki över hur kristen du var.

– Jag kände mig aldrig tillräckligt bra eller accepterad som jag var, säger han och konstaterar att det blev ohälsosamt. I slutet av 2012 gick han in i väggen och tappade tron.

Även Mike har en upplevelse av tappad tro. Mike bestämde sig för att konfrontera sin pappa, som var inblandad i en otrohetsaffär, med bibelord. I jakten på dessa kom Mike ut som ateist.

– Att läsa Bibeln väckte svårare frågor än vad jag någonsin hade haft om Gud. Jag kunde inte besvara dem på ett tillfredställandställande sätt. Jag fann i stället skepticismen och började läsa skrifter av framträdande ateister.

Efter att Michael gick in i väggen kunde han efter ett tag närma sig tron med fräscha ögon.

– Jag behövde riva huset för att bli av med möglet. Att ifrågasätta och släppa taget om mina antaganden om Gud lämnade mig med öppna händer.

När Michael hade grävt sig så långt ned i mystiken och ifrågasättandet fick Kristus plötsligt betydelse för honom igen.

För Mike såg resan annorlunda ut. Sin ateism till trots besökte han en nattvard. Där fick han en övernaturlig upplevelse när en hörbar röst talade till honom. Upprörd över händelsen ropade han anklagelser mot den Gud han inte trodde på. Då fick han en ny upplevelse. Ett starkt ljussken omringade honom och han kände gudomlig kärlek.

Mike bortförklarade allt med att han fått hjärncancer och bad sin neurolog om en datortomografi. Den blev negativ. Då besökte han psykologer men ingen fann någon mental störning. Då accepterade Mike att Gud var verklig.

Vilka doktriner är viktiga att hålla fast vid för att kunna kalla sig kristen?

– Jag sätter inga gränser för vilka som kan kalla sig kristna. Jag är mer intresserad av hur de lever sina liv och vad de gör, säger Mike.

Michael å sin sida menar att termen kristen blivit så nedsvärtad att det är oklart vem som har rätt att definiera dess betydelse.

– Utifrån mångas definition är inte jag kristen. Men utifrån en hälsosam definition så är jag det. Betyder det däremot att du ser dig tillhöra en slags elitgrupp som är i team med Gud och alla andra inte är det så är jag inte kristen, säger han.

Ett av de första ämnen som behandlades i podcasten var att de inte tror att Bibelns skapelseberättelse är bokstavlig. Samma tänk som fördes fram i Adam och Eva debatten i Dagen i vintras.

– Jag anser att ett historiskt rätt sätt att läsa skapelseberättelsen är att lyssna till Guds röst i den och inte läsa den som historiebok. Läs som du lyssnar på musik och hitta det vackra och poetiska i den. Det gör texten levande, säger Michael.

Står vetenskapen över Bibeln från er ståndpunkt?

– Inte alls. Vetenskapen finns inte i Bibeln. Försöker du förstå hur folk relaterat till Gud är Bibeln mer auktoritativ än vetenskapen. Vill du veta hur radiovågor fungerar eller hur universum är uppbyggt vänder du dig till vetenskapen. Bibeln och vetenskapen svarar på fundamentalt olika frågor, säger Mike.

Ett annat ämne de tagit tag i är hbtq-frågan. En fråga Paulus är tydlig i när han i Romarbrevet 1 kallar homosexualitet för både onaturligt och syndfullt. Mike är av annan åsikt.

– Hermeneutiskt refererar Paulus språkbruk till något tvetydigt. Han verkar vara bland de första att använda det ord han använder. En del översättningar har inte översatt det som homosexuell utan som promiskuös man. Vi vet inte exakt vad det betyder, säger Mike.

Om homosexualitet inte är en synd, vad är synd för er?

– Synd är när du medvetet arbetar mot freden i världen. När dina handlingar förgör välståndet och det som blomstrar hos andra. Synd är också att stöta bort folk från en relation med Gud. Jag skulle säga att det är mer syndigt att demonisera samkönade relationer än att vara i en, säger Mike.

Rickard Bransell

The Liturgists

Vad: En av USA:s största kristna poddar som handlar om tro, tvivel, vetenskap och konst.

Antal avsnitt per månad: 1–5.

Antal nedladdningar per månad: 1 miljon.

Antal lyssnare per episod: 250 000.

Kuriosa: Mike och Michael lärde­ känna varandra genom ex-pastorn Rob Bell. Mike är författare och föreläsare medan Michael är aktiv i bandet Gungor.

Webbplats: theliturgists.com

Statsministeromröstning