Präster och diakoner skriver om sina Jesusmöten

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Präster i Växjö stift

”Tolv möten med Jesus”

(Verbum)

Tolv av kyrkans medarbetare i Växjö stift har skrivit en bok om sina Jesusmöten. Det är två som lyser fram. Den första är av diakonissan Beate Fotland som pekar på mötet med Jesus genom människor: "Det handlar om att hjälpa varandra och andra att få trons erfarenheter. Det är bara det man har tagit emot, som man kan ge vidare."

Det andra bidraget med särskild lyskraft, kommer från Jonas Lockman-Lundgren, komminister i Kalmar. Hans fokus är det gemensamma mötet med Jesus i gudstjänsten och högmässan. Det är Jesu möte med sitt folk, och hans folk är en organism, liksom trädet och kroppen. Att delta i högmässan, att få del av nattvarden är mycket mer än att ”gå till kyrkan” eller att ”få ut något” – det är i stället att förvandlas i ett förnyande av vårt gemensamma förbund med Gud, skriver Lockman-Lundgren.

Några av de medverkande har uppfattningen att alla människor längtar efter kärlek. Församlingens uppgift blir då att övertyga dem om Guds kärlek. Men vad är det den sjuke längtar efter? Han längtar efter hälsa. Den intellektuelle vill veta och förstå. Innovatören vill skapa. För att hamna rätt i allt detta fordras det mer än kramar och ord om Guds kärlek. Det krävs att man noga följer den helige Ande i spåren. Det är då församlingen och prästen/pastorn kan bli till nytta.

En del av boken handlar mer om skribenten än om Jesus. Var tog det personliga mötet med Honom vägen? Men bokens titel vittnar om att det är just detta ämne som är kyrkans – och människans – grundbehov. Boken "Tolv möten med Jesus" har – liksom Svenska kyrkan – en stor spännvidd, från centrala och djupa iakttagelser till tämligen perifera funderingar. Det viktiga är ändå ambitionen, att beskriva och leda fram till möten med Jesus.

Foto: Pressbild