Psalto dansar till Guds ära

Ibland räcker inte orden till för att uttrycka glädje, tacksamhet eller bön till Gud. Då kommer dansen väl till pass. Psalto, den kristna dansgemenskapen i Sverige, hoppas att fler ska upptäcka hur kroppen kan ära Gud.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar året ut för endast 10 kr

eller