Recension: Kunnigt men spretigt om Guds nåd

Jesper Svartvik

”Konsten att bli vän med nåden”

(Verbum)

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Om man vet att Jesper Svartvik är både forskare i bibeltexternas tolkningshistoria och inom judisk-kristna relationer har man än bättre ingång in i hans senaste bok, den 89 sidor långa skriften ”Konsten att bli vän med nåden”. Det är nämligen en bok där texttolkning och ordens betydelse står i fokus.

Boken tar sin utgångspunkt i en bibelvers från Mika 6:8 där det står: ”Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.”

Sedan följer en redogörelse för de hebreiska ordens ursprung och innebörd, varvat med anekdoter som knyter an till nåd och Svartviks egen berörande berättelse om hur nåden blev extra viktig i en tid då en ögonsjukdom hindrade honom från att göra en av de saker han älskar mest – att läsa.

Inom luthersk tradition förknippas nåden framför allt med Jesu försoningsverk, men Svartvik vill i sin bok rikta uppmärksamheten mot ”försummade sätt att tala om nåd” eftersom han menar att en nytestamentlig tolkning av nåden blir alltför snäv. I stället lyfter han fram att nåden är en omistlig del av Guds natur ända från skapelsen och att nåden verkar i oss långt före vi blir varse vår egen oduglighet.

Det finns gott om intressant stoff i Svartviks bok, men i detta korta format blir det spretigt. Han vill greppa om mycket, vilket gör att boken mister riktning och stringens. Dessutom störs läsningen av alltför många ordförklaringar och långa, oöversatta citat på engelska.

Foto: Pressbild