Så kan musiklivet präglas av mångfald

Sionförsamlingen Linköping har tydliga rutiner och råd till alla som bidrar musikaliskt i gudstjänsterna. Råd som kan vara till hjälp även för andra församlingar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Det första och kanske viktigaste rådet är att välja både nya, relativt nya och äldre sånger till varje gudstjänst, gärna av olika karaktär, så att olika generationer kan mötas i tillbedjan.

Försök också hitta minst en sång som är riktigt glad och som verkligen lockar till att sjunga med. Särskilt viktigt är det i början av gudstjänsten, menar Maria Gustin Bergström, pastor.

– Vi väljer gärna en glad, välkomnande psalm följt av en lovsång i början av gudstjänsten. Eftersom barnen är med försöker vi anpassa texterna efter det.

I anslutning till predikan, före eller efter, kan man gärna blanda förkunnande sång med lovsånger. Och efter predikan med inbjudan till personlig förbön kan det vara viktigt, menar Maria, att de lovsånger man väljer är välkända även av äldre generationer, eftersom man ofta står upp och delaktighet blir extra viktigt.

Alla gemensamma sånger som har en engelsk motsvarighet textas på båda språken så att även den som inte kan svenska kan sjunga med.

– Led församlingen med ena ögat upp mot himlen och det andra mot församlingen, bildligt talat. Lovsjung själv men känn in att församlingen är med, som en herde som vallar fåren, säger Maria.

Ett annat tips från Sionförsamlingen är att låta instrumental musik innan gudstjänsten dra människor in i lokalen och ”stämma dem” till gudstjänst. Likaså att fånga upp enskilda instrumentalister och låta dem medverka på olika sätt.

– Efterlys instrumentalister i församlingen! Många musiker vet inte att deras kunskap efterfrågas men uppmuntra dem att vara med. Använd orgeln som ett komplement i lovsång och komp! Många nya lovsånger finns också arrangerade för exempelvis brass och stråkkvartett och det är underbart att få lovsjunga tillsammans på detta sätt.

Flera nyanlända har börjat vara med i musiklivet med sina instrument vilket också bidrar till den musikaliska bredden.

– Att låta hela församlingen sjunga en välkänd refräng på arabiska, persiska eller swahili, textat med våra bokstäver, blir en kärlekshandling från församlingen till en del av församlingskroppen och skapar delaktighet, säger Maria Gustin Bergström.

Lilla Erstagården