Skytte tar sig an svåra ställen i Bibeln

Göran Skytte ”Förklaringsboken – svåra ställen i Bibeln” (Libris)

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Sen Göran Skytte vände tillbaka till den kristna tro han en gång lämnade har han skrivit ett flertal uppskattade böcker där ”Omvänd” (2008) och ”Ett år med Jesus – predikningar och samtal” (2006) i mitt tycke är de mest läsvärda. I sin senaste bok blir han åter den grävande journalist som han gjorde sig känd för och som tilldelades stora journalistpriset 1984 för den så kallade ”Raineraffärren”.

Underrubriken ”Svåra ställen i Bibeln” ter sig lite missvisande då hans fokus ligger på Matteus­ evangelium och således inte Bibeln som helhet. Likväl har han hittat tillräckligt många, för honom, svåra ställen i den bibel­boken för att utan överflödigheter formulera en drygt trehundrasidig kommentar som är både läsvärd och bitvis rent av spännande.

Han tar hjälp av vetenskapsmän, teologer och kyrko­ledare från olika trosriktningar och bland dem kan nämnas Bo Brander, Bo Giertz, påven Benedikt XVI, Tom Wright och Wilfrid Stinissen. Frågor om änglar, Jesu ibland komplicerade relation till sin familj, humor, Judas Iskariot och många andra tittas noggrannare på och helt klart ges förklaringar till flera av de frågeställningar som både författaren och säkerligen en hel del andra bibelläsare stannat upp inför genom åren.

Jag läste boken med behållning från början till slut. Fastnade allra mest för utläggningarna kring de etthundraåtta verserna i bergspredikan (Matteus 6–7) samt om lärjungarna som hamnade i en krock mellan den Messias de trodde skulle komma och den Messias utan jordiska maktanspråk som faktiskt kom.

Foto: Omslag