Spåren av Jerusalemfararna diskuteras på seminarium i Nås

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Den 2 juli hålls heldagsseminariet ”Berömmelse och skam i väckelsens spår” i Nås i Dalarna. Arrangemanget sker i anslutning till Ingmarsspelen och avhandlar ämnet religiös fanatism. Utgångspunkten är händelserna 1896 då 37 personer från bygden utvandrade till Jerusalem för att leva storfamiljsliv i väntan på Jesu återkomst. Händelsen skildrades efter sekelskiftet i romanform av Selma Lagerlöf.

Vad har händelserna och det stora publika intresset inneburit för dem som blev kvar i Nås? Det kommer kyrkohistorikern Sune Fahlgren, litteraturvetaren Anna Nordlund och Equmeniapastorn och Nåskullan Britta Hermansson att diskutera i Medborgarhuset i Nås under ledning av prästen Eva Cronsioe.