Stigfinnare som belyser vägen hem

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

John Sjögren

”Återställelsens glädje”

(Artos)

Något har gått sönder i Sverige, hävdade Stefan Löfven när han var i opposition. Han kunde ha tagit i lite mer. Något har gått sönder i världen. Det är åtminstone en teologisk sanning. Och, menar kulturskribenten och författaren John Sjögren i ”Återställelsens glädje”, därför bär människan i sitt inre en längtan efter helhet.

Nu talar vi inte om krackelerad politik utan om den grundskada i skapelsen som synden åstadkommit. Det Sjögren kallar hemlängtan handlar om minnet av ett förlorat paradis.

Författaren är en stigfinnare, som i den kulturella terrängen spårar längtan att hitta vägen tillbaka. Vägen hem. Hem till Gud Skaparen, all längtans ursprungskälla. Han låter bilden av den förlorade sonen som kärleksfullt omfamnas av sin far illustrera återställelsens glädje.

Att läsa den här boken är en bildningsresa. Författaren analyserar teologi, litteratur, konst, film och musik från vitt skilda epoker. Det hade kunnat bli lite för mycket, om han inte med pedagogisk känsla sprängt in egna minnen och andras berättelser bland alla djupsinnigheter.

Till de intressantaste avsnitten hör Sjögrens resonemang kring tid och rum. Gud, tidens eviga ursprung och källa, är själv inte fångad av tiden. Han lever utanför den, i ett ständigt presens. I inkarnationen möts tid och evighet, menar författaren. Där tänds hoppets stjärna, som lyser upp hemvägen.

Hjärtat i hemkomstens mysterium, skriver Sjögren, är Jesu död och uppståndelse. Att öppna sitt liv för detta mysterium påverkar inte enbart individen. ”Det är endast när Gud sätts i centrum för allt vi gör som våra liv, vårt samhälle, vår värld, kan helas.”

Debatt