Stort intresse när Luthers arv diskuterades

Örebro. Luther dog för snart 500 år sedan. Så vad har han med oss att göra?En hel del, skulle det visa sig när en historieprofessor, en etikforskare och en pingstpastor ombads svara på frågan om vi alla är lutheraner.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar året ut för endast 10 kr

eller