Studie: Bildterapi kan hjälpa mot depression

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

I en färsk studie från Sahlgrenska akademin har 43 patienter som lider av depression fått prova en terapiform som innehåller skapande. Efter tio sessioner mådde de som fått måla som en del av terapin betydligt bättre än de i kontrollgruppen. Patienternas konst läggs ut på bloggen konstateljen.org.