Svensk missionshistoria lyfts fram i Kina

Den gamla flickskolan byggdes en gång av svenska missionärer. På fasaden påminner ett kors och den kommunistiska stjärnan om en dramatisk historia. I dag har Ruihua Church återfått skolhuset som rymmer både kyrka, förskola och ett alldeles nyinvigt svensk-kinesiskt museum.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Konstnären Janeric Johansson är nyss hemkommen från invigningen där han och kulturrådet Mathias Lafolie från svenska ambassaden i Beijing fick klippa banden under pompa och ståt. Ruihua History Museum i den gamla staden Jiaozhou (som numera ingår i Qingdao, drygt 60 mil sydost om Peking) rymmer unika dokument som visar hur missionärer från Svenska Baptistsamfundet kom till Shandongprovinsen 1891 och påbörjade ett omfattande arbete i Jiaozhou. Under tiden fram till 1951 grundades 94 församlingar i regionen, mer än 400 000 personer nåddes med budskapet om Jesus och 6 628 av dem döptes. 42 skolor byggdes där 1542 elever utbildades och de svenska baptistmissionärerna bidrog till etableringen av vårdinrättningar, barnhem, posttjänster och andra samhällsutvecklande tjänster.

I Jiaozhou är man stolt över att få uppmärksamma den svenska baptistmissionens bidrag i det kinesiska samhället. Och allt detta blev möjligt tack vare Alice Rinell Hermansson, en 87 år gammal dam i Uppsala, vars farföräldrar en gång köpte ut tomten och lät bygga den gamla flickskolan.

Men låt oss backa tillbaka ett par år i den här historien. För det här är en berättelse med många oväntade turer som vissa kunde kalla slumpen och andra skulle kalla Guds ledning.

Av en händelse fick pastorn i Ruihua Church höra talas om svenske Janeric Johansson som har forskat i kopplingen mellan svensk mission och kinesisk historia, något som bland annat resulterat i boken Bilder av hopp (Narin förlag 2017). Kanske kunde Janeric hjälpa församlingen att kasta ljus över deras historia, som de visste hade en stark koppling till svensk mission.

– När han bjöd in mig första gången, för två år sedan, trodde han att jag var pastor eller teolog och hade förberett att jag skulle prata i sammanlagt sju timmar. Då fick han klart för sig att jag var konstnär!

Janeric skrattar. Den konst och de tankar som Janeric delade gick dock hem, församlingen uppskattade att få höra evangeliet på ett annorlunda sätt. Och själv fick Janeric höra en dramatisk berättelse om hur Ruihua Church efter många märkliga turer kunnat återta rätten till det gamla skolhuset som en gång byggdes av svenska missionärer.

– Om det var ett Guds under? Ja, o ja! Jag var både tagen och imponerad av hur den här församlingen vågat ta steg i tro och lita på Gud, säger Janeric.

Däremot var Janeric tveksam till att gå in i ett nytt forskningsprojekt om den svenska missionens roll i staden så han lovade ingenting. Men han berättade om sin Kinaresa när han kom hem till sin församling, Hyllie Park Kyrkan i Malmö. Och här får han av en äldre man tipset att kontakta Alice Rinell Hermansson som visar sig bli nyckelfiguren i hela den här historien.

– Alice föddes i Kina, hennes föräldrar var missionärer i Jiaozhou och hennes farföräldrar tillhörde pionjärgenerationen som byggde upp hela arbetet där, berättar Janeric.

Det visar sig att Alice kan historien om den svenska baptistmissionen i Jiaozhou på sina fem fingrar. Dessutom jobbar hon, trots sin höga ålder, fortfarande som volontär på Baptisternas arkiv i Bromma och har tillgång till mängder av material som bokstavligt talat bara samlar damm på hyllorna och som i stället skulle kunna lämnas över till kineserna som dokumentation över deras historia. För Janeric är fortsättningen självklar – han och Alice måste såklart åka tillsammans till Ruihua Church och presentera materialet. Hon är ju den enda som kan hela historien.

Alice får med sig syster Margareta Jonell och väninnan Mariann Hagbarth som resesällskap, alla tre med rötter i svenskmissionens Kina. Med sig i bagaget har Janeric och Alice bland annat det handskrivna originalkontraktet på tomten där skolan är byggd. Likaså ritningarna till skolhuset.

– När församlingsledningen plockade upp det ena dokumentet efter det andra kunde de inte tro sina ögon, berättar Janeric.

Den svenska delegationen har även med sig en stor mängd bilder som Alice försett med bildtexter, namn och årtal.

I slutändan får församlingen precis allt vad de behöver för att ett år senare kunna öppna det Ruihua History Museum.

Resan till invigningen av muséet i april i år fick dock Janeric göra ensam. Han invigningstalade och sjöng ”O store Gud” tillsammans med ungdomskören i kyrkan. Alice, av kineserna kallad ”Lally”, fanns indirekt på plats genom ett personligt hälsningstal som hon skrivit och som lästes upp under invigningen. Ett tal som verkligen beskrev dramatiken som kantat det gamla skolhusets historia, allt ifrån bygget 1923 och åren som flickskola i missionens tjänst till hur man fick erbjuda skydd för 1300 kvinnor och barn under japanernas invasion och bombningar av området 1938. Senare under andra världskriget bidrog affischer från svenska generalkonsulatet i Shanghai till att byggnaden än en gång skonades från inkräktare. Det är också förklaringen till att den gamla flickskolan är den äldsta bevarade byggnaden i staden i dag, något som myndigheterna bekräftat genom att utfärda ett dokument som ger byggnaden skydd som kulturminnesmärke.

Eftersom församlingen kunde visa upp det hundra år gamla originalkontraktet för köp av tomten har också myndigheterna beslutat att ge tillbaka delar av tomtmarken som krympt markant med tiden.

– Kunskapen och intresset för folk som gått före är lika med noll i Sverige, men i Kina är intresset otroligt stort. Myndigheterna är stolta över kopplingen till Sverige och det i sin tur gör att kyrkan får goodwill och lite säkrare förhållanden, säger Janeric.

Han skulle önska att även vi här i Sverige förstod att sätta värde på de insatser svensk mission gjort runt om i världen.

– Vi måste bli bättre på att ta tillbaka vår historia och vår stolthet över de människor som gått före oss.

Alice som själv behållit kontakten med Kina under hela sitt liv håller med Janeric. Sverige borde vara mer rädd om missionshistorien, menar hon, och skickar med en liten pekpinne till samfundet.

– Equmeniakyrkan har Kinakontakter i dag men det är på Missionsförbundets gamla missionsfält. Baptisterna däremot har varit oerhört dåliga på att hålla kontakten, redan innan samfunden gick ihop, säger Alice Rinell Hermansson.

Fotnot: Ruihua betyder ”svensk-kinesisk”. Myndigheternas stolthet över det svenska bidraget till stadens historia tar sig uttryck i att man också gett en ny stor skola namnet Ruihua School.