Tänkvärt om Bonhoeffer

Sedan de sena tonåren har Martin Lind fascinerats av Dietrich Bonhoeffer. I boken ”Med Gud lever vi utan Gud” smälter den tidigare biskopens författarröst samman med befrielseteologens.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

När den tyske prästen och teologen Dietrich Bonhoeffer i april 1945, en månad före Tysklands kapitulation, avrättades för högförräderi mot nationalsocialismen var han bara trettionio år gammal, men det var trettionio ovanligt väl använda år. Som teologiskt underbarn hade han doktorerat redan vid tjugoett års ålder med en internationellt uppmärksammad avhandling. Nazist­regimen hade lagt beslag på prästutbildningen, men Bonhoeffer drev en tid en alternativ underjordisk teologiutbildning.

Bonhoeffers tankar får ses mot bakgrund av kyrkans roll i en diktatur. Han brottades med frågan om vad lärjungaskap egentligen innebär i en sådan situation. Räckte det med den ”billiga nåden”, att gå till kyrkan och få sina synder förlåtna en gång i veckan eller fanns det ett radikalare sätt att följa Jesus? Vad handlar kristen vardagsgemenskap egentligen om? Hur skulle kyrkan över huvud­ taget kunna ha något att säga när den så totalt svikit sin uppgift i kristider? En liten minoritet tillhörde bekännelsekyrkan, men de flesta kristna teg eller föll till föga för regimens lögner och halvsanningar.

Bonhoeffer har förutom tunga teologiska verk också författat­ flera böcker som riktar sig till en bred allmänhet. Liksom hans fängelsebrev finns de översatta till många språk och utkommer efter mer än sjuttio år i ständigt nya upplagor. Läsaren inser snart att det inte rör sig om teoretiska resonemang utan om blodigaste allvar, något som Bonhoeffer var beredd att rent bokstavligt ge sitt liv för.

Redan som nittonåring började Martin Lind intressera sig för Dietrich Bonhoeffer genom ett exemplar av boken ”Motstånd och underkastelse”, och i sin doktorsavhandling skrev Martin Lind över ämnet nazism och kristendom. Lagom till hundraårsminnet av Bonhoeffers födelse publicerade han boken ”Dietrich Bonhoeffer – tankar om en 1900-talsmartyr”.

Ja, man kan lugnt säga att Dietrich Bonhoeffer varit Martin Linds följeslagare genom livet.

Och hur förklarar författaren den lätt provocerande boktiteln ”Med Gud lever vi utan Gud?” Jo, i ett av sina brev säger Bonhoeffer: ”Inför Gud och med Gud lever vi utan Gud.” Tanken är att efter bön och eftertanke gör vi det vi uppfattar som Guds vilja, och vi lever alltid i honom. Att tvärsäkert uttala sig om vad som är Guds vilja kan däremot gränsa till hädelse.

Lind säger: ”Vi tror på Immanuel – Gud med oss.”

När Martin Lind skrev denna sin senaste bok med inspiration från Bonhoeffer kom det att sammanfalla med hans hustrus sjukdomstid och bortgång. Naturligt nog har det färgat de trettio texterna som är tänkta som daglig läsning under en månad.

Här några av tankarna i de dagliga andakterna: Tomrummet i samband med en sorg kan inte fyllas med något annat, utan var och en måste arbeta sig igenom saknaden. I nödsituationer menar somliga att man bara ska be en gång och inte mer, men i verkliga livet faller det sig naturligt att om och om igen ropa till Gud. När jag börjar tacka Gud blir luften lättare att andas, och jag kan börja se andra än mig själv och mina egna problem. När Jesus möter en människa börjar han inte med att räkna upp hennes synder. Hon är en människa i nöd. Det räcker för att han ska hjälpa. Bonhoeffer menar att den som inte kan vara ensam ska akta sig för gemenskapen. Först när någon lärt sig vara ensam med sig själv kan gemenskapen bli meningsfull.

Varje avsnitt avslutas med en bön. Jag fastnade för den här över ämnet döden och uppståndelsen: ”Gud, låt mig inte så mycket tänka på min egen död, utan i stället få vara ditt instrument till mänsklig omsorg, så länge jag lever. Därefter vill jag kasta mig i din omsorg.”

Bonhoeffers och Linds för­fattarröster har smält samman till en. De förmedlar mycket som är tänkvärt och som i bästa fall kan omsättas i handling. De ifrågasätter utan att alltid ge svar. Samtidigt klarnar märkligt nog bilden både av Gud och mig själv.

Martin Lind

Med Gud lever vi utan Gud”

(Argument)