Tro och förnuft-podden, avsnitt 14: Hur blev västerlandet sekulärt?

Utifrån Charles Taylors 700 sidor långa bok "A Secular Age", diskuteras hur vi gick från ett samhälle där det självklara var att tro på Gud till en situation i vilken tro på Gud på sin höjd utgör ett alternativ bland andra.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Övergrepp i kyrkan
Foto: Isaac Holmgren
Foto: Isaac Holmgren