Uppfriskande om mission och entreprenörskap

Företag kan användas för mission, men kan inte bedrivas hur som helst. I "BAM Global Movement" hittar Håkan Arenius fascinerande berättelser om hur ett företagande som är rättvist och värdigt och ansvarigt inför Gud, kan se ut.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

"Old ladys pray and business leaders pay, that´s mission" (Gamla damer ber och företagsledare betalar, det är mission) Så tänkte den unge företagsledaren Paolo Humanitá i Brasilien under sin uppväxt i kyrkan, och så ser väl mission ofta ut. Men han och många andra har tänkt om. Gamla damer ber ju fortfarande, men entreprenörer använder allt oftare sina gåvor till att starta företag som i sig är mission. Det handlar om Business as mission, företagande som mission, så kallade BAM-företag.

Om detta handlar den här boken, skriven av journalisten och missionsläraren Gea Gort och missionsstrategen och skribenten Mats Tunehag. Han har varit med och initierat BAM-konceptet inom ramen för Lausannerörelsen och Evangeliska världsalliansen. Men BAM- folket vill inte ersätta omvändelseiver med affärer. Tvärt om! Tunehag leder i bevis att det endast är det missionsarbete som fokuserat på individens omvändelse som skapat grogrund för demokrati. Men varför inte ta vara på nyomvändas gudagivna talanger för entreprenörskap i missionsarbetet? Uppmuntra dem att starta missionerande företag, helt enkelt.

Men det får förstås inte gå till hur som helst, och författarna kvalificerar sitt resonemang i 22 korta ideologiska texter. De liksom smygs in mellan ett trettiotal fascinerande berättelser om företagande på olika håll i världen som exemplifierar deras teser. Det är en utmärkt pedagogik som gör bokens 200 sidor lättlästa och budskapet begripligt. Otåliga entreprenörssjälar kan inspireras av berättelserna, samtidigt som församlings- och missionsledare kan förstå teorierna bakom BAM. Här finns också gott om webbadresser för fördjupning.

Eftersom företagande är det enda som genererar ekonomisk tillväxt skulle inte mission vara möjlig utan företagande, framhåller författarna, och hävdar att Gud själv är entreprenör. De menar att Bibeln visar att företagande ska tjäna människorna, gå i takt med Guds avsikt, sunt förvalta skapelsen och, naturligtvis, ge vinst.

– Vinst är som blod, det är en förutsättning för liv, men det är inte skälet för att leva, säger en företagsledare.

Företagande i Guds rikes tjänst drivs rättvist och värdigt av ett tjänande ledarskap som är ansvarigt inför Gud och människor. Det sysslar med saker som folk verkligen behöver. Det frågar vad det kan ge i stället för vad det kan få, och investerar sin vinst för andras välfärd. Det är inte ett företag med kyrk-lika aktiviteter, inte en insamlingsmetod och det har inte att göra med framgångsteologi. Men med känslighet för sitt kulturella sammanhang söker det skapa resurser till de fattiga. Och vad behöver världens fattigaste om inte arbete?

Kristna organisationer världen över tar nu till sig BAM som arbetsmetod och pastorsseminarier utbildar i kristet entreprenörskap.

Detta är en bok för alla som är involverade i eller intresserade av mission. Men också för entreprenörer av alla slag och på alla nivåer. Den kan stimulera till samtal om företagandets etik, mål och medel i och utanför kristenheten. Det handlar inte om att företagande ska ersätta traditionell mission, men boken visar med uppfriskande tydlighet hur entreprenörer skulle kunna förändra och stimulera den kristna gemenskapen lokalt och globalt. Håkan Arenius

Gea Gort och Mats Tunehag

BAM Global Movement – Business as mission, concept and stories

Hendrickson publishers

Lilla Erstagården