Urban Thoms: Inga spår av reformationsfirandet i Sommar i P1

Två katolska profiler och en ortodox bland årets Sommarvärdar i P1. Reformationsåret har uppenbarligen inte gjort något djupare intryck på dem som utser årets Sommarpratare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Musikprofilen Dogge Doggelito är väl mera känd som rappare än som ortodoxt kristen, men icke förty är det i Ortodoxa kyrkan som Dogge har sin andliga hemvist. Jaha, tänkte jag, när hans namn lästes upp. Den såg jag inte komma men det var väl trevligt. Kan säkert bli både underhållande och personligt. Kanske rent av gripande. Killen har ju upplevt en hel del smärta, något han inte blundat för i sina krönikor här i Dagen.

De två katolikerna på listan – biskopen för Stockholms katolska stift tillika nyutnämnde kardinalen Anders Arborelius och konvertiten och tidigare Livets ord-pastorn Ulf Ekman – fanns båda med i förhandssnacket. På Dagens redaktion alltså.

Även om kardinalsutnämningen är så pass färsk att juryn för Sommar i P1 knappast hunnit väga in den, har Anders Arborelius det senaste året varit en av de mest förekommande kristna ledarna i det svenska mediebruset. Inte minst i samband med den gångna höstens historiska Sverigebesök av påve Franciskus.

Ett besök som skedde just med anledning av att det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg, vilket ledde till brytning med Katolska kyrkan och födelse för den lutherska kyrkan och protestantismen.

Anders Arborelius, som verkar vara avsevärt mer ekumeniskt lagd än både 1500-talets påvar och årets "sommarpratarjury", kan säkert beröra många lyssnare på djupet med sin varma personlighet, sin milda stämma och sin erkänt skickliga förmåga att formulera sig.

Självklart åligger det inte Sveriges Radios medarbetare att tänka ekumeniskt, men det är ändå märkligt att en institution som är bärare av public serviceuppdraget, i sitt urval av alla dessa berättare inte prioriterar någon som representerar det lutherska arv som präglat vårt land under 500 års tid. Å andra sidan är det helt i linje med hur övriga samhället hanterat reformationsjubileet. Till exempel tackade samtliga inbjudna gäster från den svenska regeringen nej när reformationen skulle firas i Västerås domkyrka för ett tag sedan.

Valet av Ulf Ekman är intressant i sig. 1983 grundade han Livets ord i Uppsala och har sedan dess kallats sektledare, beskyllts för hjärntvätt och bannlysts på alla möjliga håll. Men efter sin konvertering 2014 till Katolska kyrkan verkar nya dörrar öppnas för den forne Livets ordpastorn. Tanken att han under 1980- eller 1990-talen skulle ha fått samma erbjudande att få en och halv timmes fri prattid i ett av Sveriges Radios mest populära program känns helt osannolik.

Den 3 juli 2017 kommer han de facto att sommarprata, ett tydligt tecken att den av många så hatade profilen nu på allvar välkomnas in i medievärmen. Många kommer att väga varje ord han säger på guldvåg, men det är Ulf Ekman sedan länge van vid. Väldigt intressant ska det hur som helst bli.

Själv hade jag gärna hört den tidigare ministern och talmannen och därtill nyutexaminerade teologen Thage G Peterson, 84, i Sommar i P1. Kanske nästa år?

Utanför spelfältet som rör religion och kristna profiler glädjer jag mig mest åt att Kalle Lind får chansen. Vi möttes förra året i hans podd "Snedtänkt" där vi samtalade om frikyrkopop. Kalle, som en del känner igen från senaste omgången av "På spåret", var inte bara genuint nyfiken. Han visade sig också ha en enorm kunskap ända ner på detaljnivå inom denna "Sveriges största subkultur". Månne det kommer att avspegla sig i hans musikval den 26 juli? Man kan alltid hoppas.