Viktig men spretig bok av Swärd och Grenholm

Kampskrift, bibelutläggning och historisk analys. Stefan Swärds och Micael Grenholms ”Jesus var också flykting” greppar efter mycket. Recensent Kristian Steiner, docent i freds- och konfliktvetenskap, hade gärna sett en mer renodlad text som rymt ett själavårdsperpektiv.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!