Vilken betydelse har musiken för teologin?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Jon Persson, 24 år Uppsala:

Musiken befäster teologin och gör den lättare att komma ihåg. I det finns såklart också en risk att vi sjunger saker vi inte tror på eller saker som inte är förankrade i Bibeln. Vi måste tänka efter vad vi sjunger och tänka efter vad som står i Bibeln.

Helene Du Rietz, 49 år, Stockholm:

För mig personligen var musiken inkörsporten till kyrkan och andligheten. Jag började lyssna på gospel i 20-års åldern och blev drabbad av Mahalia Jacksons röst. Utifrån det började jag intressera mig för tron.

Läs mer: "Musiken och teologin stärker varandra"
 

Erika Boije, 28 år, Uppsala med dottern Iris, 3 månader:

Musiken och teologin hänger starkt ihop. Musiken kan väcka tro och ge liv åt teologin, men ibland är det också tvärton: att teologin föder en musikalisk, glädjefull tillbedjan.