Kvinnor i frikyrkan startar uppropet #sanningenskagöraerfria mot sexövergrepp

Nu kommer det frikyrkliga svaret på #metoo. Två av initiativtagarna är pastorerna Esther Kazen och Karin Ingridsdotter.
– Vi vet att många väntat på det här, säger de.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Texten uppdaterad 4/12-17

Uppropen om sexuella trakasserier blir allt fler när övergrepp avslöjas i bransch efter bransch. Enligt TT har hittills 28 olika upprop gjorts hittills.

För ungefär en vecka sedan gick drygt tusen anställda kvinnor i Svenska kyrkan ut i sin kampanj med det passande namnet #vardeljus.

Nu lanseras ett nytt upprop - från början kallades det #igudsnamn men byttes den 4/12.

Vill samla kvinnor från alla samfund

Två av initiativtagarna är Esther Kazen och Karin Ingridsdotter, som båda är pastorer i Equmeniakyrkan.

Tillsammans med några kollegor i Evangeliska frikyrkan och Pingst går de ut i ett brett upprop som riktar sig till kvinnor i frikyrkan som utsatts.

– Många kanske tror att sexuella trakasserier och övergrepp inte förekommer i kyrkan. Men det gör det, säger Esther Kazen.

Läs också: Frikyrkouppropet #igudsnamn byter namn
 

Till skillnad från de flesta andra uppropen som gjorts går de ut offentligt med uppropet redan innan de samlat in underskrifter. Detta eftersom de vill ge möjlighet för en större grupp kvinnor att skriva under uppropet

– Vi vet att det tyvärr är många som har egna erfarenheter av detta inom kyrkan, säger Karin Ingridsdotter och pekar på två huvudsyften med uppropet:

– Det är att dels samla namnunderskrifter och dels ge en möjlighet för de som blivit utsatta att själva berätta vad de varit med om.

Att den ilska och frustration som väller fram just nu på sociala medier och i nyhetsrapportering i andra kanaler är massiv har knappast undgått någon.

Hur arga är ni?

– Jag är framför allt trött och ledsen. Trött på att övergrepp och trakasserier sker gång på gång även inom kyrkan. Ledsen för att alldeles för få har lyssnat tidigare när någon berättat, säger Esther.

Läs också: Frikyrkan är inte en frizon från övergrepp
 

Frikyrkan "sist ut"

Att det dröjt så länge innan kyrkornas upprop kom - Metoo-rörelsen startade för snart två månader sedan - förklarar de bland annat med en tystnadskultur.

– Det finns en rädsla att öppet berätta att det finns sådana här problem också i kyrkan. Många kanske tänker: "Nu får kyrkorna och församlingarna dåligt rykte", resonerar Esther.

– Och då blir det lätt så att ingen gör något. Frågan kommer inte upp på dagordningen, fyller Karin i.

Dessutom, påpekar de, finns mycket skuld och skam. Ämnet är tabubelagt. Det krävs mycket av en enskild individ som blivit utsatt för att våga och orka berätta.

Övergrepp fram i ljuset

Men genom att #metoo fått en sådan genomslagskraft har det vänt. Många vågar dela med sig. Den ena berättelsen efter den andra kommer till uttryck i offentlighetens ljus. Stort och mindre stort samsas i en enda våg.

Karin har en egen berättelse som förklarar en del av vad det handlar om. Den utspelar sig när hon som pastorskandidat arbetade i en församling.

– Vid ett tillfälle på sommaren var vi på ett lantställe. Barn, vuxna och hundar delade gemenskapen och hade det trevligt. Det var varmt ute och vi satt några personer i en badtunna när jag plötsligt känner en hand på mitt lår under vattnet.

– Bredvid sitter mannens fru och hon anar inte vad han gör. Jag säger inget, rör inte en min utan "fryser", vilket är en vanlig reaktion i sådana utsatta situationer, berättar Karin.

Under fredagen börjar de arbetet med att inbjuda kvinnor att gå med i uppropet i olika kanaler, bland annat på Facebook. 

– Vi hoppas och tror att många ska skriva under och dela sina berättelser. Det menar vi är ett sätt att förändra attityder och få till en långsiktig förbättring.'

Läs också: Nu når #metoo in i kyrkan: "Förbered era församlingar!"
 

Hur ser ni på att namnge de män som begått dessa handlingar?

– Avsikten är inte att hänga ut enskilda personer utan att lyfta frågan om sexuella trakasserier i kyrkan ut i ljuset. Vi vill att den tas på allvar, säger Karin Ingridsdotter.

– Ja, det handlar om att få till en diskussion, för detta handlar om svåra gränsdragningar. En del män kanske själva inte är medvetna om vad de utsätter kvinnor för, säger Esther Kazen.

Hittills är #metoo en gräsrotsrörelse men i ett längre perspektiv vill de att kyrkoledarna tar detta till sig och agerar.

Hur många tror ni kommer att haka på uppropet?

– Svårt att säga men vi hoppas förstås på stor spridning. Uppropet är ju inte bara för anställda i frikyrkorna utan för alla: förtroendevalda, volontärer och givetvis vanliga medlemmar.

– Vi har valt att kalla uppropet #igudsnamn eftersom när sexuella trakasserier och övergrepp sker i kyrkan upplevs de ofta ske i Guds namn, vilket är allvarligt. Så syftet är också att upprätta Guds namn.

Läs också: Frikyrkouppropet #igudsnamn byter namn

Läs det senaste om #metoo

Alla tidigare artiklar