”Kyrkan går i otakt med sin egen tro”

– Det är med kyrkan som med de baltiska staterna. Under lång tid var de ockuperade av Ryssland, men blev fria. På samma sätt har kyrkan ockuperats av främmande makter, och behöver befrias. Det säger Ulf Jonsson, sedan 20 år kyrkoherde i Gällstad. Svenska kyrkan har många ansikten. Den är en folkkyrka, men den är också evangelisk. Den är episkopal men också demokratisk. Den är gammalkyrklig, men också låg- och högkyrklig. Den kan vara karismatisk, men också feministisk. I en rad artiklar beskriver Dagen, genom mötet med människor engagerade i Svenska kyrkan, några av de strömningar som präglar dagens kyrka.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller