Kyrklig oro efter EU:s asylavtal med Turkiet

Påven Franciskus bad Europa att inte vända ryggen åt flyktingarna i sin predikan på palmsöndagen. Och en rad kristna organisationer har skrivit brev till EU:s ledare med vädjanden om att uppfylla sina åtaganden enligt internationell lag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I söndags var det tänkt att fredagens avtal mellan EU och Turkiet skulle börja gälla – och flyktingar på de grekiska öarna skulle sändas tillbaka till Turkiet. En av förhoppningarna med avtalet har varit att stävja flyktingströmmen framförallt från Syrien, och att färre människor ska lockas av smugglare att korsa Medelhavet.

Men enligt rapporter under söndagen fortsatte flyktingströmmen med oförändrad styrka under helgen. På söndagen hade enligt Reuters 875 människor anlänt till Grekland de senaste 24 timmarna. Grekiska myndigheter säger att 4 april är ett mer realistiskt datum för att realisera Turkiet-avtalet, och hänvisar till att man behöver hjälp från de tusentals tjänstemän som EU har sagt att man kommer att ställa till förfogande, för att få planen att fungera.

Kritiseras hårt

I korthet innebär Turkiet-avtalet att flyktingar som inte har skyddsbehov ska sändas direkt tillbaka till Turkiet, medan flyktingar från Syrien ska få en kort asylprocess innan de sänds tillbaka till Turkiet. Varje syrisk flykting som sänds från Grekland till Turkiet ska sedan ”kvittas” av EU genom att man låter en syrisk flykting komma till EU. Men hur dessa flyktingar ska fördelas i EU är fortfarande oklart.

Avtalet, som slöts i fredags mellan Turkiet och EU under toppmötet i Bryssel, har kritiserats hårt från människorättsorganisationer – och även från kyrkans håll.

Påven Franciskus frångick sitt manus till predikan under palmsöndagen och lade till en kommentar om situationen, skriver Reuters. Påven talade om hur Jesus förnekades rättvisa och lämnades åt sitt öde och sedan lade han till: ”Jag tänker på dessa många andra, så många marginaliserade människor, så många asylsökande, så många flyktingar. Och så många som inte vill ta ansvar för deras öde”.

Läs mer: Kritisk mot avtal med Turkiet

Även kyrkliga organisationer som bevakar flykting- och migrationsfrågor har reagerat. I ett gemensamt brev till EU:s ledare inför toppmötet skrev fem stora kristna organisationer att man hoppas att EU ska leva upp till sina internationella åtaganden gällande människor på flykt.

Organisationerna representerar anglikanska, ortodoxa och protestantiska kyrkor. De framför i brevet krav på fler säkra och legala vägar in i EU. ”Vi är övertygade om att”, skriver de. Familjeförening får inte förhindras, skriver de, och de påpekar också att väntetider på över ett år för att återförena familjen bör undvikas ”på alla sätt”.

Oro för Turkiet-avtalet

Organisationerna beskriver också en oro inför Turkiet-avtalet. Man menar att även om Turkiet kommer att få ekonomiskt stöd av EU för att klara krisen, får man inte glömma att länder som Libanon, Jordanien, Syrien, Iran och Irak också behöver stöd. Men oron gäller främst det faktum att systemet ”en-mot-en” där flyktingar byts mot varandra, troligen inte har stöd i internationell rätt. Och vad händer med flyktingar som inte kommer från Syrien, utan till exempel från Afghanistan och Eritrea? frågar man retoriskt, och svarar: ”De kommer inte att få hjälp eller stöd”.

Det tre sidor långa brevet avslutas med en kraftfull appell till EU:s ledare att ta i beaktning det engagemang som Europas kristna visat för flyktingarna. ”Vi är medvetna om oppositionen mot flyktingar i Europas samhällen/../ Men vi vill ändå, på grundval av kristna och europeiska värderingar, be er att beakta synpunkterna från de många människor runt hela Europa som utan att tröttas räcker ut sina händer/../ De förtjänar också att lyssnas på”, skriver man.

Fakta:

Detta innebär avtalet

Avtalet mellan EU och Turkiet innebär i korthet att:

Alla migranter som kommer till Grekland från Turkiet och saknar giltiga resehandlingar sänds tillbaka till Turkiet.

För varje syrier som skickas tillbaka till Turkiet ska en annan syrier skickas från turkiska flyktingläger till EU. Antalet som kan skickas till EU är dock begränsat till 72.000 syriska flyktingar.

Flyktingar som redan finns i Grekland ska omfördelas inom EU.

EU ska snarast betala tre miljarder euro till Turkiet för att ta hand om flyktingar.

Turkiet har även i avtalet fått igenom att:

Turkiska medborgare ska få tillgång till den visumfria Schengen-zonen från och med juni, samt att EU lovar att åter ta upp förhandlingar om ett turkiskt EU- medlemskap.

Dessa organisationer skrev brev till EU-ledarna:

De kristna organisationer som skrivit brev till EU:s ledare är Churche´s Commission for Migrants in Europe (CCME), Conference of European Churches (CEC), Eurodiaconia, EU-CORD och ACT Alliance EU.