Kyrkligt upprop mot svensk vapenhandel

Katarinauppropet vill protestera mot den svenska vapenhandeln samt verka för en human flyktingpolitik. Bland annat vill man se att Svenska kyrkan ska ta tydlig ställning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Initiativtagare till uppropet är Katarina församling (som tillhör Svenska kyrkan i Stockholms stift) och Kristna fredsrörelsen, tillsammans med Svenska kyrkans tidigare ärkebiskop KG Hammar.

En namninsamling har startats på uppropets egna hemsida, och kampanjen kommer att pågå fram till kyrkovalet i september.

Bland annat vill de som ligger bakom Katarinauppropet att Svenska kyrkan ska verka för en human flyktingpolitik och mot svensk vapenexport. De vill också att det här är frågor som lyfts in i kyrkovalet, och att kyrkan på så sätt ska kunna vara med och påverka.

– Det är hög tid att bilda opinion för en human flyktingpolitik, mot svensk vapenexport inom Svenska kyrkan, säger Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina Församling, i ett pressmeddelande.

– Det ska vara en självklarhet att kyrkan är profetisk, utmanar och går före, säger Kerstin Bergeå från Kristna Fredsrörelsen.