Kyrkohandboken tidigast klar 2018

Styrgruppen är utbytt och arbetet skjuts upp sammanlagt två år. Den massiva kritiken mot det nya kyrkohandboksförslaget har nu fått genomslag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Kritiken mot det nya handboksförslaget har flödat fram under det år som den har varit ute på remiss. Inte minst har landets professionella musiker höjt sina röster och menat att processen inte gått rätt till eftersom alltför få musiker varit involverade, något som Dagen skrivit om tidigare.

Men det är inte bara processen som fått kritik för att ha varit alltför intern och tillsluten. Även förslagen på gudstjänsternas utformning och innehåll har ratats av flera församlingar som valt att pröva det nya förslaget. I början av året sköts arbetet upp ett år och nu blir det ännu ett.

– Det är fullkomligt nödvändigt och det borde man ha insett redan i förarbetet, säger Judith Fagrell, präst i Ardala församling, en av många församlingar som har prövat handboken i Skara stift.

Hennes kritik, och många prästkollegor med henne, handlar dels om otillräcklig insyn i processen, dels om teologiska brister, bland annat i dopgudstjänsten och gällande syndabekännelsen.

– Jag förstår verkligen inte varför man haft så dålig insyn - det kan man inte tolka på annat sätt än att man är rädd för kritik och vill undvika den, säger Judith Fagrell.

Ny styrgrupp

I och med omarbetningen av handboksförslaget har man bildat en helt ny styrgrupp bestående av kyrkostyrelsens arbetsutskott där ärkebiskop Antje Jackelén utsetts till ordförande och biskop Per Eckerdal är vice. Han menar att synpunkterna varit ”fler och mer än man räknat med”.

– Det är lätt att konstatera att kommunikationen under arbetet inte har räckt till. Vi behöver bli bättre på att kommunicera och omvärdera under processens gång. Den 16 januari kommer vi att träffas och lägga upp arbetet så då vet jag mer om hur vi kommer att jobba. Men vi kommer att ta in ytterligare musikkompetens i arbetet, säger han.

Den tidigare styrgruppen, med kyrkosekreterare Cristina Grenholm i spetsen, är helt utbytt, varför?

– Intentionen är att arbetet ska breddas och intensifieras. Syftet var att om styrguppen finns utanför kyrkokansliet blir det lättare att få in kompetens utifrån. Man kan säga att man nu kompletterar den tidigare resursen, vi börjar inte om från början.

Arbetet med förra kyrkohandboken pågick i tio år, borde man inte ha förstått att det var för kort tid man hade på sig denna gång?

– Arbetet denna gång började egentligen redan på 1990-talet, men sen gjorde man halt ett tag innan man tog nya tag så det är en process som pågått länge nu. Visst, det är alltid lätt efteråt att se facit, men jag menar att vi är beredda att lyssna in och revidera, vilket vi nu gör.

Kan du se något scenario där arbetet skjuts upp ännu en gång?

– Nej. Det gör jag inte.

Kritiken mot handboksförslaget har nått långt utanför kyrkans väggar. Bland annat har Dagens nyheters tidigare kulturchef Maria Schottenius kallat processen för en ”praktskandal” och avslutade sin krönika med en vädjan: ”Antje Jackelén, vår nya ärkebiskop: Snälla, styr upp det här.” Och kanske får hon sin önskan uppfylld eftersom ärkebiskopen nu gått in som ordförande för den nya processen.

Läs fler artiklar om den nya kyrkohandboken

Alla tidigare artiklar
Foto: Dagen
Foto: Dagen