Kyrkohandboksdokument lämnas ut efter överklagan

Kyrkostyrelsen vägrade att lämna ut ett dokument gällande kyrkohandboksarbetet. Men nu har Svenska kyrkans överklagandenämnd beslutat att dokumentet är en offentlig handling.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

En av dem som gläds över beslutet är Karin Nelson, professor vid Norges musikkhøgskole i Oslo. Våren 2016 kom hon att ingå i revisionsgruppen och i höstas bad hon att få ta del av ett expertutlåtande som professor Folke Bohlin skrev i mars 2015.

När hon nekades tillgång till materialet valde hon att lämna revisionsgruppen.

– Jag bara häpnar, säger hon till Dagen efter att ha läst Folke Bohlins numera tillgängliga expertutlåtande.

– Med tanke på hans slutkläm verkar det lite misstänkt att jag inte fick läsa utlåtandet när jag bad om det. Det är med sorg i hjärtat som jag konstaterar att de ansvarig i Svenska kyrkan är rädda för att lägga korten på bordet.

Folke Bohlin tar i sitt brev upp flera konkreta fel och brister i 2012 års handboksförslag. Men det är hans sammanfattning som Karin Nelson fastar för.

Det står: "Slutligen måste jag konstatera att jag funnit åtskilliga uppenbara felaktigheter i förslagets noter som jag inte kan redovisa här. De förstärker min uppfattning att förslaget till gudstjänstmusik bör genomgå en förnyad grundlig revision."

– En grundlig revision, det var exakt det jag också efterfrågade, säger Karin Nelson till Dagen.

– Redan vid revisionsgruppens första sammanträde våren 2016 sa jag till Esbjörn Hagberg och Boel Hössjer Sundman att det omedelbart borde tillsättas en grupp för att arbeta med bristerna i gudstjänstmusik, serie A. På det sättet skulle vi tjäna fem månader. Men Boel Hössjer Sundman menade att vi i stället skulle vänta på remissvaren.

Karin Nelson förklarar att hon tog upp saken igen i höstas, men att svaret blev detsamma.

– Och det var när jag påtalade att det också hade saknats musikalisk expertis under processen som jag fick information om Folke Bohlins utlåtande. Hans namn användes för att legitimera arbetet. Men inte förrän nu har jag fått reda på vad han tyckte.

Vad tänker du nu?

– Jag hoppas att kyrkomötet tar lärdom av Norska kyrkans arbete med ny liturgisk musik. Där har det också framförts kritik och hela processen har förskjutits. Skulle det även ske här i Sverige står jag gärna till förfogande.

Läs fler artiklar om den nya kyrkohandboken

Alla tidigare artiklar
Statsministeromröstning