Kyrkoherden: Bra att så många är kritiska

– Jag är överraskad över att stödet för synkretism ändå är så pass lågt. Det säger Berth Löndahl om svaren i Dagens prästenkät.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!