Kyrkohistorikern Per Beskow död

Den svenske religions-och kyrkohistorikern Per Beskow har avlidit i en ålder av 89 år.Under många år ingick Per Beskow i tidskriften Signums redaktionskommitté, och han har skrivit en rad böcker och medverkat i bland annat Svenska Dagbladet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Per Beskows specialområde var kyrkofädernas skrifter, skriver tidskriften Signum. Han skrev en lång rad böcker, bland annat om ökenfäderna, om Maria, om de apostoliska fäderna och om Birgitta.

”Hans bortgång innebär en stor förlust inte minst för dem som hade daglig, alltid uppmuntrande, kontakt med honom”, skriver tidskriften Signum.

Docent i exegetisk patristik

Per Beskow började studera teologi i Uppsala och fick redan då ett stort intresse för förpatristiken, den tidiga kyrkans litteratur och teologi. Han prästvigdes 1952 för Strängnäs stift, och fortsatte sedan sina studier i praktisk teologi och kyrkohistoria. Han disputerade 1962, och utnämndes till docent i exegetisk patristik vid Uppsala universitet. År 2012 promoverades han till teologie jubeldoktor.

Han lämnade Svenska kyrkan när han 1961 upptogs i den romersk-katolska kyrkan. Han tjänstgjorde som associate professor vid Boston College och han har bland annat varit lärare i Nya testamentets exegetik i Uppsala och docent i religionshistoria i Lund.

Per Beskow var medarbetare i Nationalencyklopedin och skrev cirka tusen artiklar i ämnet religion. Han var medlem i Nathan Söderblom-sällskapet och Vetenskapssocieteten i Lund. På 1980-talet medverkade han med en rad artiklar i Svenska Dagbladet.

Per Beskows pris

Som tack för hans mångåriga författarskap hos bokförlaget Artos skapade Artos&Norma år 2014 priset ”Per Beskows pris för yngre akademiker som verkar inom mötet mellan teologi, samhälle och kultur”. År 2014 gick priset till Jayne Svenungsson, och år 2016 till Joel Halldorf, författare och ledarskribent på tidningen Dagen.

– Han var en stor folkbildare och en väldig humanist. Han har gjort oerhörda insatser för att sprida kunskap om kristen tro och kyrkans historia, både inom och utanför kyrkorna, säger Joel Halldorf.

Fakta:

Två av Beskows mest kända böcker

Trons vägar – om religion och livsfrågor för klasslärare och andra vetgiriga.

Fynd och fusk – falsarier och mystifikationer omkring Jesus.