Kyrkomusiker: Risk för melodifestivalkänsla

För mycket melodifestivalkänsla och en bristande respekt för kyrkomusikens historiska rötter. Det är några av invändningarna mot förslaget till ny kyrkohandbok.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

”Vill vi att musiken i Svenska kyrkans liturgi ska vara av samma slag som det man hör i melodifestivalen?” Det frågade sig Maria Löfberg, kyrkomusiker och tonsättare från Morup utanför Falkenberg, i en artikel i Svensk kyrkotidning tidigare i år.

Maria Löfberg, som också är en av undertecknarna av uppropet, säger till Dagen att det finns många brister med det nya förslaget. Hon är bland annat kritisk till att den nu gällande uppdelningen av kyrkohandboken, som följer kyrkoåret, har slopats till förmån för fem musikserier (A, B, C, D och E).

– Serie A är förvisso ganska lik de existerande serierna. Men serie B och D innehåller helt nyskriven musik – som efter vad vi fått erfara beställdes snabbt i arbetets slutskede därför att man ”plötsligt” insåg att man behövde ha med ny musik i handboksförslaget. Men även när det gäller serie A har det skett en stor förändring. Utan någon diskussion eller förklaring har bland annat ”Allena Gud i himmelrik” tagits bort.

Kyrkostyrelsen beslutade våren 2006 om en översyn av kyrkohandboken del I. I slutet av 2009 beslutades om en mer genomgripande revision och under 2013 testades förslaget i församlingar i Svenska kyrkan.

Mer grundligt arbete

Men trots att arbetet alltså har pågått under flera års tid menar Maria Löfberg att det har gått för snabbt.

– Vill man ha en handbok som ska hålla länge i hela landet måste man gå betydligt grundligare till väga genom att under lång tid inventera vad som används i gudstjänsterna och uppmana betydligt fler att vara med och skapa nytt. Sen behöver ny musik testas längre än ett år för att man ska veta om den håller kvalitativt.

Blir inte all ny musik alltid gammal om man först ska testa den under lång tid?

– Jo, men om man vill att handbokens musik ska vara dagsaktuell och sprillans ny hela tiden är det bättre att upprätta en databank än en bok. Jag menar att en bred diskussion om vad man vill ha i musikväg helt uteblivit i arbetet med kyrkohandboken.

Läs fler artiklar om den nya kyrkohandboken

Alla tidigare artiklar
Maria Löfberg.

Maria Löfberg.

Foto: Privat
[x]