Kyrkornas insatser för arbetslösa blir fråga för minister

Vilken roll ska den idella sektorn spela för att motverka arbetslöshet? Den frågan ställer moderaten Elisabeth Svantesson till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Bakgrunden är bland annat en debattartikel i Metro av Johan Lahne och Kjell Karlsten, som båda arbetar inom Frälsningsarmén på nationell nivå.

De efterlyser ett bättre samarbete mellan idéburna organisationer, där bland annat kyrkosamfunden och deras närstående organisationer ingår, och Arbetsförmedlingen.

"I dag står hälften av platserna i Frälsningsarméns olika arbetsmarknadsprogram tomma trots att 275 000 personer befinner sig långt från arbetsmarknaden", skriver de.

Om ingen förändring sker kan Frälsningsarmén tvingas avveckla dessa "redan till hösten eller början på 2018". Verksamheter som fokuserar på att aktivt hjälpa långtidsarbetslösa vidare ut på arbetsmarknaden.

Ord utan handling

I en skriftlig fråga riktad direkt till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) skriver den moderata riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson, som själv var arbetsmarknadsminister under en period i alliansregeringen och nu är vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet:

"Ett av regeringens prioriterade vallöften var att avskaffa den så kallade sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin. Tyvärr verkar ambitionerna gällande den ideella sektorn mest stanna vid ord."

"Vilken roll anser ministern att den ideella sektorn ska spela för att motverka sysslolöshet bland dem som står längst från arbetsmarknaden?"

Tidigare i veckan har de ideella och idéburna organisationernas arbetsgivarorganisation Idea skrivit ett avtal med Arbetsförmedlingen. Med målet få unga, personer med funktionsnedsättning, nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete, som Dagen berättat.