Lågt intresse för att vilja rösta i kyrkovalet

Valdeltagandet i höstens kyrkoval riskerar att bli lågt – i alla fall att döma av en ny Sifo-undersökning som Svenska kyrkan gjort.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Drygt tre veckor innan kyrkovalet äger rum redovisar nu Svenska kyrkan sin undersökning. Medlemmar i kyrkan har bland annat svarat på frågan "Hur viktigt är det för dig som medlem att påverka Svenska kyrkans verksamhet och inriktning?".

Bara 21 procent av de tillfrågade anser detta viktigt. 30 procent av de tillfrågade har valt ett helt neutralt svarsalternativ.

45 procent tycker det är oviktigt

45 procent av de tillfrågade anser att det inte är viktigt att påverka Svenska kyrkans verksamhet och inriktning.

Framförallt är det männen som är mera njuggt inställda. 52 procent anser att det inte är viktigt, medan samma andel bland kvinnorna är 40 procent.

Lågt valdeltagande

Vid förra valet 2013 gick 12,8 procent till valurnorna, vilket kan jämföras 84,6 procent i riksdagsvalet.

Läs fler artiklar om kyrkovalet 2017

Alla tidigare artiklar