Läkare protesterar mot ekonomistyrd vård

Som en protest mot den allt mer ekonomistyrda vården har Läkaresällskapet startat ett eget projekt ”En värdefull vård” (EVV).Syftet är att vården ska vila på etiska värden och inte se patienten som ”en inkomstkälla”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller