Landsting: Ingen plats för dig i vår organisation

"Vi följer svensk lagstiftning. De som jobbar hos oss måste utföra den vård som medborgarna har rätt till." Det säger Solveig Lampe, HR-chef på Landstinget i Södermanland, i en kommentar till den pågående barmorskerättegången.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

På torsdagen inleddes rättegången mellan barnmorskan Linda Steen och hennes forna arbetsgivare Landstinget i Södermanland. Linda Steen kräver landstinget på skadestånd sedan hon nekats anställning vid två kvinnokliniker trots avslutad barnmorskeutbildning som bekostats av landstinget.

Via sina ombud hävdar hon att landstinget kränkt hennes samvets-, åsikts- och religionsfrihet genom att man inte velat schemalägga henne så att hon kan jobba som barnmorska utan att delta i abortverksamheten. Av den anledningen nekades hon anställning som barnmorska.

I rättegången åberopas en mejlväxling mellan Linda Steen och landstinget som ägde rum om hennes eventuella anställning vid kvinnokliniken i Nyköping.  

Av den framgår att en representant för landstinget bland annat skrev: "Vi har ingen plats för dig i vår organisation" och uppmanade henne att ta sig en ordentlig funderare beträffande sina åsikter om abort.

Linda Steen hänvisar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt en rad resolutioner där det på Europanivå fastslagits att statligt anställda har rätt till samvetsfrihet.

"Finns inget utrymme"

Arbetsgivaren hävdar att det inte finns något utrymme för samvetsfrihet om landstinget ska följa svensk sjukvårds-, abort- och patientlagstiftning. Man har, menar landstinget, varken möjlighet eller intresse av att anställa barnmorskor som inte vill medverka vid aborter.

– Abortverksamheten är integrerad i kvinnosjukvården och det är där man arbetar som barnmorska. Att ge vissa anställda dispens från vissa arbetsuppgifter med hänvisning till deras samvete är inte förenligt med det uppdrag vi har, säger Solveig Lampe.

– Det är Socialstyrelsen som reglerar vilka arbetsuppgifter som de särskilda yrkesgrupperna har inom vården. Vi måste följa svensk lagstiftning och de som jobbar hos oss måste tillhandahålla den vård som medborgarna har rätt till, fortsätter hon.

Jörgen Olson, Linda Steens advokat och medlem i det juristteam som företräder henne i målet, hävdar å sin sida att sjukvårdspersonalen i Sverige har en lagstadgad samvetsfrihet.

– Det framgår av förarbetena till abortlagen från 1974. Där har lagstiftaren tydligt uttryckt att arbetsgivare ska undvika att belasta personer som hyser samvetsbetänkligheter i fråga om aborter med abortrelaterade arbetsuppgifter. Vad som däremot inte står någonstans i svensk lag är att man ska undvika att anställa sådana personer.

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar

Fakta: