Lång process väntar mot kardinal

Vatikanens ekonomichef, kardinal George Pell, har gjort ett kort framträdande inför en domstol i Melbourne och förklarat sig "icke skyldig".
Han anklagas för flera fall av sexuella övergrepp i Australien på 1970-talet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

76-åringen lämnade inga kommentarer, varken när han anlände eller när han lämnade domstolen inför ett stort medieuppbåd, eskorterad genom journalistklungan av poliser. Förutom journalister samlades även anhängare och motståndare till Pell.

Han var inte skyldig att närvara vid onsdagens inledande förhandling, där advokater och åklagare skulle bestämma nästa datum i domstolsprocessen, som förväntas bli lång.

I domstolen sade kardinalens advokat Robert Richter att kardinalen i rättegången kommer att förklara sig "icke skyldig".

– För att undvika tvivel och på grund av intresset, kan jag ange att kardinal Pell förklarar sig icke skyldig till alla anklagelser och kommer att fortsätta att hävda sin oskuld, sade Richter.

Pell är tjänstledig från Vatikanen under tiden då rättsfallet pågår i Australien. Han har tidigare sagt att han planerar att återgå till rollen som ekonomichef när fallet är avslutat.