Lars Adaktusson: IS begår folkmord

Förföljelsen av kristna och andra minoriteter i Mellanöstern är ett folkmord. Det menar Lars Adaktusson som nu har tagit initiativ till en resolution i Europaparlamentet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Det enda anständiga, det enda moraliskt riktiga, är att Europas, så även Sveriges, politiska beslutsfattare tar till sig fakta och erkänner att Islamiska staten begår folkmord, sa KD-politikern i samband med ett seminarium i Stockholm.

Tvingas fly utomlands

Det finns inte några exakta siffror på hur många kristna som har flytt från Irak och Syrien. Men enligt uppgifter har antalet kristna i Irak minskat från 1,5 miljoner människor till ungefär 500 000 under de senaste tio åren. Resten har dödats eller tvingats fly utom­lands. Situationen i Syrien påminner om den i Irak, minst en tredjedel av landets 600 000 kristna har tvingats fly.

– Framför våra ögon utsätts den kristna minoriteten i Irak och Syrien för folkmord, sa Lars Adaktusson, som även påpekade att jizidier i regionen utsätts för allvarlig förföljelse.

Resolutionsförslag

Europaparlamentarikern noterade samtidigt att exempelvis påve Franciskus vid flera tillfällen använt folkmordsbegreppet för att beskriva övergreppen mot Mellanösterns kristna.

Dessutom konstaterade han att 150 ledamöter av representanthuset i USA, såväl republi­kaner som demokrater, nyligen ställde sig bakom ett resolutionsförslag som definierar brotten mot kristna minoriteter i Irak och Syrien som folkmord.

– I Europaparlamentet har mina medarbetare och jag just inlett arbetet med en resolution där EU:s medlemsländer uppmanas att definiera övergreppen mot kristna och jizidier som folkmord och därefter agera för att få till stånd ytterligare humanitära, ytterligare militära insatser, berättade Lars Adaktusson.

Fullsatt seminarium

Att frågan om situationen för kristna i Mellanöstern engagerar är klart. Måndagskvällens seminarium lockade så pass många människor att vakterna var tvungna att stoppa folk vid dörrarna.

– För alla som inte vill stillatigande acceptera förföljelsen att kristna och jizidiska grupper gäller det nu att ställa krav på handling, sa Lars Adaktusson.

Deltagare under seminariet

Utöver Lars Adaktusson deltog även Nuri Kino, grundare och ordförande i A Demand For Action, Habib Jajou, ärkebiskop, Basras kaldeiska stift i Irak samt José Luis Bazán, juridisk rådgivare för migration och religionsfrihet i den katolska biskopskonferensen COMECE i seminariet.