Lars Adaktusson på historisk mässa efter att IS drivits ut

En handfull kristna samlades på söndagen i en utbränd kyrka i irakiska Qaraqosh för den första gudstjänsten på två år. – En väldigt stark upplevelse, säger Lars Adaktusson, som fanns på plats, till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Under söndagen besökte Lars Adaktusson Nineveslätten och Iraks största kristna stad Qaraqosh tillsammans med den syrisk-katolske ärkebiskopen av Mosul.

Glädjen över att kunna fira gudstjänst i Qaraqosh igen var stor. Men Lars Adaktusson förklarar samtidigt att känslorna är blandade.

– Mitt i glädjen över befrielsen från Islamiska staten finns det en väldigt stor frustration och sorg över all vandalisering. Kyrkan är mer eller mindre totalförstörd – och det har skett systematiskt.

Delar lokalbefolkningen dina delade känslor?

– Det finns inte någon lokalbefolkning kvar i den här delen av Irak. Städerna är tomma och folk är rädda för att återvända. Och efter att ha sett förödelsen i går inser jag att det behövs väldigt omfattande internationell hjälp. Om det inte sker kommer inte människorna att våga återvända.

Lars Adaktusson konstaterar att söndagens gudstjänst var en viktig symbolisk handling. Men han säger också att det troligtvis kommer att dröja lång tid innan kyrkan kan användas mer kontinuerligt.

– De kyrkoledare jag har pratat med säger att el, vatten och annan infrastruktur först måste byggas upp.

På lördagen träffade Lars Adaktusson majoriteten av Iraks kristna partier för överläggningar om den resolution om norra Irak och Mosul som Europaparlamentet antog några dagar tidigare.

Enligt resolutionen bör de etno-religiösa minoriteterna, kristna, jezidier och turkmener, få ha självstyre i vissa områden, bland annat Nineveslätten.

– Vad vi säger i resolutionen är att vi förespråkar ett självstyre, en autonomi i enlighet med Iraks konstitution, sa Lars Adaktusson till Dagen efter beslutet.

– Det finns i Iraks konstitution ett utrymme för den här typen av provinser, inom ramen för en federation.

Han hänvisade bland annat till det kurdiska självstyre som redan finns i norra Irak.

Att det irakiska parlamentet, i slutet av september, godkände ett förslag som försvårar möjligheten att skapa en skyddad zon för kristna på Nineveslätten ser Lars Adaktusson inte som slutet på drömmen om självstyre för bland annat kristna.

– Uppfattningen om Nineveslätten är delad i Irak. Framför allt finns det ett större motstånd till självstyre på den sunnitiska sidan. I slutändan är det den irakiska regeringen som måste fatta beslut om självstyre, men det är inte ett omöjligt projekt och med politiska påtryckningar tror jag att det kan gå.

Kontentan av lördagens träff med majoriteten av Iraks kristna partier blev att de bestämde sig för att formulera ett brev till EU-kommissionen där de gemensamt meddelar att de ställer sig bakom resolutionen.

– Att de kristna (kaldeiska/syrianska/assyriska) partierna i Irak kommer överens om framtiden för sitt folk är en förutsättning för att vi i omvärlden ska kunna föra deras talan, säger Lars Adaktusson i ett pressmeddelande där han även slår fast att det gemensamma uttalandet om självstyre på Nineveslätten är en viktig signal till EU-kommissionen och EU:s medlemsstater om att tiden för att agera har kommit.

– Det hade varit omöjligt om de kristna grupperna hade varit splittrade, säger han till Dagen.