Läs mer om Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK)

MPSK bildades när Miljöpartiet valde att inte längre ställa upp i kyrkovalen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Första gången nomineringsgruppen ställde upp var i kyrkovalet 2005 och då fick de blygsamma 1,6 procents stöd. Sedan dess har man vuxit och har numera nästan 5 procents stöd. Men de är fortfarande en av de mindre grupperna i kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Föga förvånande är det miljöfrågor de valt att lyfta i kyrkovalet.

 

Så kommer det att gå för Miljöpartister i Svenska kyrkan i kyrkovalet

Nomineringsgruppen är fristående från Miljöpartiet, men fortfarande är kopplingen till partiet uppenbar i och med namnet. I de senaste kyrkovalen har man gått framåt i samma takt som MP vuxit i den allmänna opinionen, och de är ett av flera partier som landade runt 5 procent i förra kyrkovalet. Därmed är inflytandet begränsat.

Med tanke på att Miljöpartiet i regeringsställning sjunkit ihop, kan kyrkovalet för denna nomineringsgrupp bli riktigt dyster. Ska de växa krävs det att de når ut bortanför Miljöpartiets horisont. Men eftersom nomineringsgruppen heter som de gör och satsar mest på miljöfrågor är det nog miljöpartisters stöd de måste förlita sig på.

 

Vill du läsa mer?

MPSK:s debattartikel i Dagen

MPSK:s hemsida.

Dagens stora kyrkovalssajt

Vad ska jag rösta på i kyrkovalet? Gör Dagens test!

Foto: Logga