Årshögtid i Borensbergs baptistförsamling

Borensbergs Baptistförsamling hade sin 98:e årshögtid söndagen den 10 januari.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Under 2015 har pastor Bengt Freed avlösts av Niklas och Mikaela Bjernhagen, pastor respektive diakon. Sara Brynte arbetar som barn- och ungdomsledare. Församlingen har under 2015 utöver gudstjänster i Salemkyrkan, andakter på Husbygården och bönegrupper i hemmen, haft barngrupperna Glädjefnatt, Bygget, Chilla och Skatten, inbjudit till Trivselträffen för daglediga och till stickkafé. Insamlingen ”Ge för livet” till socialt arbete i Kambodja och Zambia gav cirka 36 000 kr.

Hans Gill

UTVISADE KONVERTITER
Premium