Årsmöte för Borensbergs baptistförsamling

Borensbergs baptistförsamling har haft årsmöte.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Anställda är pastor Niklas Bjernhagen, diakon Mikaela Bjernhagen och barn- och ungdomsledare Linda Sjöberg. Ordförande är Anita Arvidsson.

Församlingen har under 2017 firat 100 år, utöver jubileumsfirande har en bok sammanställts om församlingens historia: ”En församling på väg”. Församlingen har under året firat gudstjänster i Salemkyrkan och andakter på Husbygården. Barngrupperna Glädjefnatt, Bygget, Chilla och Skatten har träffats under terminerna.

Församlingen har även inbjudit till trivselträff för daglediga och till stickkafé. Årets insamling ”Ge för livet” till projekten ”Ge barnen en trygg och hälsosam uppväxt i Asien” samt ”Flyktingfadder” har gett 43 000 kronor.

Inga-mai Lillelund

UTVISADE KONVERTITER
Ledare
Premium