Årsmöte i Korskyrkan Jönköping

Den 4 februari hade Korskyrkan i Jönköping, på Östra Storgatan 93, sin årshögtid.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Samlingen inleddes med förmiddagsgudstjänst, där Roland Andersson var mötesledare. Pastor Anna-Lena Thoursie predikade om församlingens uppgift med utgångspunkt från Markus 9. Församlingen ska vara en plats där Guds rike återspeglas. Ett lovsångsteam under ledning av Tim Gerebrant medverkade.

Efter sopplunch följde eftermiddagens årsmötesförhandlingar, som leddes av Anders Källner, vilken också valdes till tillförordnad ordförande för 2018, med Sofia Hildingsson som vice ordförande och Inge Jacobsson som sekreterare. Kassör för missionskassan är fortsatt Göran Svensson och för församlingskassan Anders Källner. Församlingen har två pastorer, förutom Anna-Lena Thoursie också Johanna Winther. Ungdomsledare är Lisa Lindh. Medlemsantalet var vid årsskiftet 304 personer.

Församlingens verksamhet är mångskiftande. Mest känd i staden är kyrkans sommarcafé, Café 93, där det också i sommar ges möjlighet att njuta av en kopp kaffe vid Vätterstranden, liksom att ta del av programkvällar utomhus vid tjänligt väder. En stor barn- och ungdomsverksamhet, med regelbundna samlingar och lägerverksamhet, drivs med hjälp av många entusiastiska ledare. Konfirmationsarbetet sker i samverkan med Allianskyrkan. Många andra grupper gör ett värdefullt arbete för till exempel sång- och musiklivet samt håller Alphakurser. Vidare deltar församlingen i Kyrkhjälpens arbete för hemlösa. I Tisdagsgruppen träffas daglediga för att utföra praktiskt arbete i kyrkan.

EFK:s internationella arbete med mission och diakoni understöds och missionsarbetare finns bland annat i Laos, Brasilien, Serbien och Sydafrika. Som exempel kan nämnas Monica och Basil Woodhouses arbete för föräldralösa barn i Sydafrika.

Elisabeth Fransson Malm

UTVISADE KONVERTITER
Ledare
Premium