Årsmöte i Ulriksbergskyrkan i Växjö

Ulriksbergskyrkan i Växjö, som är ansluten både till Pingst och EFK, firade gudstjänst och hade årsmöte den 4 mars 2018.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I den välbesökta gudstjänsten gav en i den persiska gruppen sin berättelse om hur han kom till tro i hemlandet efter att ha läst en släktings bibel. Han hade länge sökt i Koranen, men inte hittat en nådig Gud. Ett starkt vittnesbörd om att Gud låter sig finnas på oväntade ställen.

Föreståndare Stig Bomberhult avslutade sedan en predikoserie om församlingen med utgångspunkt från Apostlagärningarna 2. Nina Bergljung ledde ett lovsångsteam och församlingen firade Herrens måltid.

Efter kyrkfikat, som för dagen bestod av korv med bröd förutom kaka, var det dags för årsmöte. Ordförande i församlingen Lars-Åke Egerbo hälsade välkommen och valdes att leda mötet.

Av verksamhetsberättelsen som föredrogs av Helen Ahlgren som är en i styrelsen framgick att församlingen kunde se tillbaka på ett aktivt och omfattande verksamhetsår. Församlingen har under 2017 haft fyra heltidsanställda pastorer och ytterligare sex deltidsanställda övriga medarbetare. Mötet tog beslut om att söka en musikansvarig till församlingen.

Församlingsledningen har under året bestått av Fredrik Albertsson, Lars-Åke Egerbo, Stig Bomberhult, Pelle Rosdahl, Helen Ahlgren, Lisa Davidsson och Johanna Fromell. Sedan augusti har Ana Zapata, Rebecka Åkesson och Mikael Moskog tillkommit.

Många nya mötesbesökare har kommit till och 31 personer har låtit döpa sig och 8 nya medlemmar har hälsats välkomna. Nettoförändringen är plus 14. Medlemsantalet den 31 december 2017 var 662.

Verksamheten i Ulriksbergskyrkan är mångfacetterad och återfinns bland annat i följande områden: barn och familjearbete, Grupo Hispano, persiska gruppen, musikliv, hemgrupper, alpha/betakurser, Celebrate Recovery, omsorgsverksamhet, internationellt arbete samt konferens och uthyrningsverksamhet.

Av den ekonomiska redovisningen framgick att insamlat inklusive arv och gåvor uppgick till 6 608 tkr. Den finansiella ställningen är god och utan några lån.

Församlingsledningen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året.

Man ser med tacksamhet tillbaka på året som gått och med samma glädje sträcker man sig framåt för att möta morgondagen och 2018.

Hilding Björkman

UTVISADE KONVERTITER
Ledare
Premium