Gospelfest i Köpingsvik

Tre körer medverkade när Köpingsviks kyrka bjöd in till gospel.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läsardagen

Redan 45 minuter innan det hela skulle börja var det insläpp i Köpingsviks kyrka i lördags. Det var nog ett klokt beslut att öppna kyrkdörrarna då, för långt innan vårens stora gospelkväll skulle sättas igång var kyrkan fullsatt av en gospelälskande publik. Och publiken skulle verkligen få höra gospel.

Det var inte mindre än tre olika körer som skulle medverka. Det var Borgholms Gospel med sin ledare Elionor Petersson, det var Dörby Gospel med sin ledare Thomas Holmér och den tyska kören Spirit of joy från Bad Schwartau, med sin ledare Nathanael Kläs. Körerna sjöng tillsammans men hade också sina egna framträdanden. Tilläggas bör att de tre körerna hade sina egna musiker.

Mittgången fylld

När körerna marscherade in i kyrkan fylldes hela mittgången av körsångare som sakta drogs framåt. Det var nog ett gränsfall då arrangörerna funderat på om alla cirka 120 sångare och musiker skulle få plats.

Redan efter första sången hade kontakten etablerats mellan kör och publik, som med en hjärtlig applåd talade om vad man ansåg med framträdandet. Man kan nog också säga att den kontakten blev starkare efter vad tid och sånger gick under programmet. Någon skulle antagligen kalla det jubel det som hördes mellan sångerna i slutet av konserten.

Beträffande sångerna kan nog sägas att de flesta var nytt gospelmaterial för den större delen av publiken. Som exempel på sånger kan nämnas Come and sing of joy, en sång som sjöngs av Borgholms gospel med sin solist Kristina Pärnering Nahlman. Dörby Gospel sjöng bland andra He is reliable med solisten Josefin Persson, och kören Spirit of joy sjöng ….. Naturligtvis sjöng de tre körerna tillsammans också, och som ett exempel kan nämnas gospeln I cannot stop praising the Lord.

Det har förstås varit mycket att tänka på för körledarna både vad gäller sången, musiken, tider och mycket annat. Hur började det här samarbetet?

 – Allt började med att den tyska Martin Luther-församlingen i Bad Schwartau fick kontakt med Döderhults församling och dåvarande kyrkomusiker Thomas Holmér, berättar Elionor Petersson, ledare för Borgholms Gospel,  –Thomas och jag har känt varandra i många år. Dörby gospel har besökt Borgholm och Borgholms gospelkör sjöng i Dörby förra året. Så nu när tyska kören åter skulle göra ett Sverige-besök så bestämde vi oss för att göra ett gemensamt samarbete med alla våra tre körer Dörby/Borgholm och den tyska kören "Spirit of joy".

Har övat var för sig

Alla körerna har övat var för sig under våren så det var först i lördags före konserten som de hade tillfälle att öva tillsammans. Nu efteråt, hur ser du på konserten och genomförandet?

 – En satsning som denna kräver mycket god framförhållning och noggrann planering. Samtidigt ger det mycket tillbaka, glädjen att sjunga tillsammans, få ny inspiration i kör-arbetet, och i sångerna få uttrycka det vi har gemensamt, vår tro på Jesus Kristus, säger Elionor Petersson, gospelledare i Borgholm.