Inspirationshelg på Ralingsåsgården i Aneby

Ledarträffen ”Gud har inte glömt Sverige” ägde rum på Ralingsåsgården 17–18 november. Marcus och Hanna Bloom höll predikningar i en fullsatt kyrka med drygt 120 besökare.
– Vi måste stå emot apatin, fruktan och religiositet, sa Bloom inför de församlade.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läsardagen

Under inspirationshelgen i Ralingsåsgården förklarade missionären Marcus Bloom att Gud inte vill ha ett religiöst system som människor har förberett. Han tog exemplet från Gamla testamentet när Josua och Kaleb intog det heliga landet.

– För att Guds folk ska inta landet behöver han bruka det folk han vill. Herren söker pionjärer som är ledda av anden, sa Marcus Bloom och syftade på att Sverige behöver sådana ledare som har Guds hjärta där enbart trons folk och människor lyckas inta löfteslandet.

Asienmisionären menade att de troende behöver vara ledda av Guds ande.

– För att vara ledare i Guds rike gäller det att vara ledd av hans Ande och gå före de andra. En sann ledare är en som är ledd av den himmelska kallelsen, sa Marcus Bloom.

Dessutom sa han att när den troende blir kritiserad så är det något positivt, eftersom det är en bekräftelse på att man gör något som är rätt och bra. Likaså är det med förföljelsen. Han hänvisade till Nya testamentet när Jesu mötte de religiösa som hela tiden som motsatte sig hans lära.

Inspirationshelgen ägde rum i Ralingsåsgården 17–18 november och titeln var “Gud har inte glömt Sverige". Under fredagen var det seminarier och lovsång samt bön för landet på slutet. Och på lördag startade konferensen med en ledarfrukost där förkunnelserna delades upp i tre sessioner plus ett väckelsemöte i slutet.

– Vi ska inte vara kontrollerade och sitta i ett fack. Gud behöver resa oss för att våga inta hans land. Det vill säga resa upp det urgamla väckelsefolket. Herren vill att du går ur din box och inte vara rädd att gå en ny väg och bryta ny mark, sa Marcus Bloom.

Han uppmanade församlingen att erövra gator och torg i denna nya tid där väckelsen kommer att börja med ett folk som söker Gud.

– Vi måste stå emot apatin, fruktan och religiositet, sa Bloom och hänvisade till de 120 Jesu lärjungar som var med på pingstdagen och som var de första pionjärer som grundade den första kristna församlingen.

Jantelagstankar är en av de sakerna som måste brytas enligt evangelisten. Han hänvisade till Jesu som var en pionjär och bröt ny mark hela tiden.

Älska, glömma och förlåta

– Vill du inta det heliga landet så kan du inte komma undan kritik, att de baktalar dig, du blir felaktigt behandlat och att de knivhugger dig i ryggen. Förlåt och älska dessa människor, uppmanade predikanten under ledarträffen.

– Du ska inte sitta i en kyrkbänk med en munkavle och vara bunden av din pastor, detta är inte Guds vilja.

Marcus Bloom hänvisade också till den kinesiska rörelsen som är nu närmar sig 200 miljoner. Han gjorde en jämförelse mellan västerländska och och österländska missionsarbetare där de första liknar stora elefanter och de andra är som termiter som inte går att stoppa.

– Fienden och människor kan stoppa dig. Gud vill inte stoppa dig. Den enda som kan stoppa dig är du själv, sa Bloom.

– I Guds rike finns det ett pris att betala och en vandring att gå.

Marcus och frun Hanna bestämde sig att ge sitt liv i altaret och sedan dess känner de sig mer lyckliga eftersom de lever mitt i sina kallerser.

4 nycklar till frihet

Hanna Bloom delade också ett budskap. Hon sa att Gud har utvalt en generation av kvinnor och citerade det som står i andra Timotheosbrevet kapitel 3 vers 16-17, att Guds ord är nyttigt till undervisning, bestraffning och uppfostran.

– Ta emot hela skriften för att leva ett liv i frihet, sa Hanna Bloom.

Hon hänvisade också till Titus kapitel 1 vers 1, där det står om att leda alla Guds utvalda till tro.

– Mitt hjärta gråter efter att se så många troende bli fria från bundenheter, sa Hanna Bloom.

Den kvinnliga missionären pratade om fyra nycklar till frihet. Den första är omvändelsen att bekänna synd. Inte bara när man proklamerar evangelium utan också leva ett rent liv.

– Vi behöver leva i att bekänna när vi fallit i synd, sa hon.

Andra nyckeln är förlåtelsen, som är ett val. Ju snabbare man förlåter desto fortare läker det. Tredje nyckeln är givandet. Vill man vara välsignad så ska man vara en glad givare, påpekade Hanna Bloom.

Fjärde och sista nyckeln är bön och fasta. Här poängterade Hanna Bloom att när Bibeln talar om fastan så talar den om fastan från mat, inte från det som är i modernt tid, det vill säga att avstå från att se på tv och andra aktiviteter.

Till konferensen kom det folk från trakten kring Aneby i Småland. Dessutom åkte en nästan fullsatt buss från församlingen Agape i Norrköping.

De andra två förkunnare under inspirationshelgen i Ralingsåsgården var Tobias Almhill och Amos Mahajula.

Wladimir Loyola